Nieuwsbericht

01 september 2023

Een onderwerp waar regelmatig vragen over binnenkomen bij de KNOV, is het uitvoeren van het CTG in de verloskundigenpraktijk. Deze vragen worden nu beantwoord in een artikel van verloskundige en promovenda Elise Neppelenbroek. 

Uit eerder onderzoek bleek al dat zwangere vrouwen heel tevreden zijn met de zorg rondom het uitvoeren van een CTG in de verloskundigenpraktijk, meestal dichter bij huis en laagdrempeliger dan het ziekenhuis. Elise Neppelenbroek heeft nu ook de gezondheidsuitkomsten van moeder en kind na een antenataal CTG door een eerstelijns verloskundige bekeken.

Deze week is haar onderzoek, uitgevoerd vanuit de afdeling Verloskundige Wetenschap van Amsterdam UMC, UMCG en de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen, gepubliceerd in het medische tijdschrift Women and Birth. Ze vonden dat een antenataal CTG, oftewel een hartfilmpje van het ongeboren kind, goed en veilig in de verloskundigenpraktijk kan worden uitgevoerd. Deze zorg draagt bij aan de continuïteit van zorgverlener. Meer lezen over Elise's onderzoek?