Nieuwsbericht

07 december 2022

Kun je dit onderwerp op verschillende plekken invullen? Wat gebeurt er als ik het daar invul? Krijg je een foutmelding als ik het niet goed invul?  

Het doel van het project Verbeteren datakwaliteit is het in kaart brengen van de dataroute: van registratie in het dossier tot en met rapportage in mijnPerined. Hiermee worden knelpunten en problemen tijdens het traject in kaart gebracht. De projectgroep, bestaande uit drie verloskundigen, twee KNOV medewerkers en een Perined medewerker, is inmiddels gestart met een haalbaarheidsonderzoek.

Start haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek bestaat uit meerdere werksessies met verloskundigen en een analyse van de dataroute samen met Perined. Dit wordt gedaan op basis van 16 items die naar Perined gaan voor de landelijke geboortezorgregistratie (ongeveer 12,5% van het aantal items in de kernset). Deze items zijn gekozen om iets te kunnen zeggen over de hele kernset en om alle mogelijke knelpunten aan het licht te brengen.

De eerste werksessie vond plaats op donderdag 1 december 2022 en stond in het teken van het invullen van een dossier van een fictieve cliënt. Samen met een verloskundige die werkt met Onatal is voor items in het dossier nagegaan hoe en op welke plek je deze kunt invullen. In een volgende sessie wordt bekeken op welke manier het bericht wordt aangemaakt en naar Perined verzonden wordt. Hoe en op welke plek items geregistreerd worden, is afhankelijk van het informatiesysteem dat wordt gebruikt. Daarom staan er ook vergelijkbare werksessies met verloskundigen gepland die werken met Orfeus en Vrumun.

Omgekeerde route volgen

De dataroute vanaf de andere kant wordt ook onderzocht. Samen met Perined wordt gewerkt aan het beoordelen van de gehele dataverwerking: Wat gebeurt er nadat jij het geregistreerd hebt? Wat gebeurt er bij de VIS en wat bij Perined? Waar kunnen foutmeldingen ontstaan? Uiteindelijk worden de gegevens in de Perined-databank vergeleken bestaande dossiers van verloskundigen uit de werkgroep.

Naar verwachting is het haalbaarheidsonderzoek in februari 2023 afgerond. Daarna wordt besloten of er voldoende informatie is verzameld om de gesignaleerde problemen aan te pakken of dat de gehele perinatale kernset beoordeeld moet worden. 

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in dit project en wil je meer informatie ontvangen? Stuur dan een mail naar projectmedewerker Eline Nanninga, enanninga@knov.nl.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door kwaliteitsgelden vanuit ZonMw.