Nieuwsbericht

02 februari 2023

Eerder kondigden we het project Verbeteren datakwaliteit aan. Het doel van dit project is het in kaart brengen van de dataroute: van registratie in het dossier tot en met rapportage in mijnPerined. Hiermee worden knelpunten en problemen tijdens het traject in kaart gebracht. De projectgroep, bestaande uit vier verloskundigen, twee KNOV medewerkers en een Perined medewerker, is bezig met een haalbaarheidsonderzoek.  

Uitkomsten werksessies 

Het haalbaarheidsonderzoek bestaat uit meerdere werksessies met verloskundigen en een analyse van de dataroute samen met Perined. Dit wordt gedaan op basis van 16 items die naar Perined gaan voor de landelijke geboortezorgregistratie (ongeveer 12,5% van het aantal items in de kernset). De 16 items vormen samen een fictieve, mini casus over een vrouw die onlangs bevallen is van haar tweede kind. De items zijn gekozen om iets te kunnen zeggen over de hele kernset en om alle mogelijke knelpunten aan het licht te brengen. 

Alle werksessies met de verloskundigen hebben plaatsgevonden. Bij de drie verloskundig informatiesystemen (VIS) hebben we voor de 16 items onderzocht waar en hoe je deze in het dossier kunt invullen en hoe het versturen van berichten naar Perined werkt. Wat opvalt is dat elke VIS de veranderingen door de tijd, van LVR-1 tot en met de huidige Kernset, anders in het dossier verwerkt. In elk systeem gaan er dingen goed en overal kan iets beter. Ook viel op dat de routine van verloskundigen bij de gegevensinvoer in de meeste gevallen tot prima registraties leidde. Soms werden er ook keuzes gemaakt die voor consistente dataverzameling minder gunstig zouden kunnen zijn. 

Vergelijking gegevens en technische verwerking 

De volgende stappen zijn al in volle gang. Zo worden de gegevens, die uiteindelijk na verwerking bij Perined in de database staan, vergeleken met het dossier van de verloskundige. Daarnaast zijn de technische verwerkingsstappen van de 'achterkant' van de VIS opgevraagd bij de leveranciers. Tot slot worden de bewerkingen die bij Perined plaatsvinden (zoals controles en het samenvoegen met gegevens uit de tweede lijn) per item gevolgd en genoteerd. 
Met al deze inspanningen wordt in kaart gebracht hoe gegevens per stap beschreven en doorgezet worden. Zo wordt per item duidelijk of en waar er problemen zijn en (gelukkig) ook waar het goed gaat. 

Vervolg 

Naar verwachting is het haalbaarheidsonderzoek in maart 2023 afgerond. Dan wordt besloten of er voldoende informatie is verzameld om de gesignaleerde problemen aan te pakken of dat de gehele perinatale kernset beoordeeld moet worden. 

Meer informatie 

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met projectmedewerker Eline Nanninga, enanninga@knov.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door kwaliteitsgelden vanuit ZonMw.