KNOV Winkelmandje (0) Menu

Regeling verplichte vermelding BIG-nummers aangepast

22 juli 2019

Het ministerie van VWS maakte in februari 2019 bekend dat BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht zijn om hun (unieke) BIG-nummers actief bekend te maken. Deze wetswijziging veroorzaakte echter veel commotie vanwege de korte aanlooptijd en wijze waarop de uitvoering van deze wetswijziging werd geregeld. De regeling bracht een onevenredig grote administratieve belasting met zich mee. Het ministerie van VWS heeft daarom de ingangsdatum en de plaats van vermelding van het BIG-nummer aangepast.

Het BIG-nummer van zorgverleners moet - naar verwachting - vanaf juli 2020 vindbaar zijn op websites, in digitale handtekeningen, in wachtkamers en wanneer daarom wordt gevraagd. Vermelding van BIG-nummers op facturen, op briefpapier en in ‘andere media’ is hiermee vervallen. Dit is de uitkomst van het overleg dat ministerie van VWS met veldpartijen heeft gevoerd. De KNOV was vertegenwoordigd in dit overleg.

Vermelding BIG-nummer

Veldpartijen hebben erop aangedrongen dat VWS stappen onderneemt om de publieksvoorlichting over het BIG-register te verbeteren. Het doel is dat cliënten het BIG-register vaker gaan raadplegen om te checken of een beroepsbeoefenaar bevoegd is om zorg te verlenen.

Met deze wijziging houdt de regelgeving in dat u uw BIG-nummer moet vermelden op:

  • websites
  • in digitale handtekeningen
  • in wachtkamers waar u uw naam en beroep (of die van de zorgverleners die u in dienst heeft of inhuurt) vermeldt

In de nieuwe regelgeving is het de plicht van de beroepsbeoefenaar om te zorgen dat zijn of haar BIG-nummer zichtbaar is.

Als namen van bijvoorbeeld waarnemers niet op websites of in wachtkamers worden vermeld, hoeven – volgens het nieuwe voorstel - de BIG-nummers daar ook niet worden vermeld.

Staat u op veel verschillende locaties/producten vermeld, bijvoorbeeld omdat u wisselend of op veel verschillende plekken werkt? Dan kunt u zelf de afweging maken of het haalbaar is om bij alles het BIG-nummer toe te voegen of om uw naam + BIG-nummer niet meer te vermelden.

Internetconsultatie

Het ministerie van VWS startte op 8 juli een internetconsultatie over de wetswijziging. Deze loopt tot 30 september. Verloskundigen kunnen gebruikmaken hiervan. Ook de KNOV zal reageren op deze consultatie.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid