KNOV Winkelmandje (0) Menu

Over verloskunde in de Miljoenennota 2015

17 september 2014

Op Prinsjesdag is de Miljoenennota aan de Tweede Kamer aangeboden, met daarin onder meer de begroting VWS voor 2015. De Minister blijft inzetten op het versterken van de eerstelijnszorg dichtbij huis.

De KNOV komt geen verrassende zaken met betrekking tot de verloskunde tegen in de begroting.

Belangrijkste punten

Wij signaleren de volgende belangrijkste punten in de Miljoenennota:

  • Voor 2014 wordt een onderschrijding van € 30 miljoen verwacht op verloskunde en kraamzorg, met name vanwege de daling van het aantal bevallingen.
  • VWS stelt € 1,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoeringskosten van het Nationaal Programma Preventie. Daarbij financiert VWS enkele specifieke activiteiten waaronder Healthy Pregnancy 4 All-2 (vernieuwing en afstemming binnen de verloskundige- en jeugdgezond-heidszorg).
  • De op voordracht van de NZa doorgevoerde tariefsverhoging voor 2015 is verwerkt in de begroting. De KNOV houdt zicht op de juiste uitvoering hiervan.
  • VWS schat in dat 30% van de zorgaanbieders in 2015 gebruik gaat maken van de module integrale geboortezorg (extra tariefruimte met het doel om samenwerking in de geboortezorg te faciliteren).
  • In navolging van de adviezen van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte is er in totaal circa € 2,3 miljoen beschikbaar om maatregelen te treffen om de perinatale gezondheid in Nederland te verbeteren en de goede resultaten door te zetten.

Documenten Prinsjesdag

Op de website van de Rijksoverheid kunt u alle documenten van Prinsjesdag downloaden, waaronder de Miljoenennota 2015.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur