Nieuwsbericht

21 oktober 2021

Voor de zomer hebben al 140 verloskundigen de training Werken met Positieve Gezondheid gevolgd en daar komen tot en met februari 2022 nog ruim 260 verloskundigen bij. Voor een coachende manier van de zwangere begeleiden is de intervisie, na de 2-daagse training, heel waardevol. Het delen van ervaringen inspireert en motiveert de deelnemers. Zoals het inzicht dat Positieve Gezondheid eigenlijk weinig extra tijd kost en goed toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. En dat het bijdraagt aan het werkgeluk van verloskundigen!

Ondanks de drukte in de verloskundigenpraktijken in de zomerperiode door vakantieplanning en invoering van de 13 weken echo, hebben 55 verloskundigen de afgelopen tijd de intervisie kunnen volgen. Tijdens deze intervisies in september en begin oktober zijn al vele mooie pareltjes gedeeld. Zoals de client die, na 5 kinderen kunstvoeding gegeven te hebben, naar aanleiding van het andere gesprek volledig borstvoeding geeft. En de client die vertelde dat ze het spinnenweb een fijn instrument vond en dat ze inzicht had gekregen in wat ze zelf nog kon doen. Of de heftige casus waarin de verloskundige met behulp van de positieve gezondheid aanpak dieper in kon gaan op het stukje netwerk. Hiermee kon ze veel winst behalen.

Platform Positieve Gezondheid

Er wordt hard gewerkt aan een platform waar iedere verloskundige, die de training heeft gevolgd, toegang toe krijgt. Hier kun je vragen en ervaringen delen met elkaar en ook inspirerende filmpjes, documenten en dergelijke. Een soort besloten Facebookgroep, maar dan in de veilige omgeving van de nieuwe website van de KNOV.

De Verloskundige.nl

Naast informatie op de pagina Positieve Gezondheid van de KNOV (voor verloskundigen) staat er nu ook informatie over Positieve Gezondheid op DeVerloskundige.nl. Hier vindt de zwangere een korte uitleg over het toepassen van Positieve Gezondheid door verloskundigen.

Trainingen in 2022

Alle trainingen ‘werken met Positieve Gezondheid’ die vanuit de subsidie 2021 kosteloos worden aangeboden, zijn volgeboekt. Hopelijk kunnen er in 2022 weer trainingen worden aangeboden. Voor deze trainingen wordt opnieuw accreditatie en een bijdrage in de trainingskosten voor verloskundigen vanuit de Kwaliteitsgelden van de KNOV aangevraagd. Wordt vervolgd!