Nieuwsbericht

15 juli 2021

Een mindfulnesstraining van negen avonden vermindert de kans op een medisch niet-noodzakelijke keizersnede met 50% en verdubbelt de kans op een natuurlijke bevalling. Dat concluderen UvA-onderzoekers Irena Veringa, Esther de Bruin, Bonny van Steensel en Susan Bögels in een artikel dat 11 juli jl. gepubliceerd werd in het vooraanstaande Amerikaanse wetenschappelijk tijdschrift ‘BIRTH’. 

Grote winst voor moeder en kind

‘De resultaten van het onderzoek wijzen de weg naar een goed uitvoerbare methode van vermindering van de hoge angst voor de bevalling, waardoor vrouwen en hun partners meer regie kunnen nemen over hun bevalling en waardoor niet-urgente medische behandelingen sterk verminderd kunnen worden. Dit is grote winst voor moeder en kind’, aldus Irena Veringa (verloskundige en mindfulness trainer voor de geboortezorg).

Mindfulness als handelingsperspectief Positieve Gezondheid

Uit de trainingen ‘werken met Positieve Gezondheid’, die de KNOV dit jaar kosteloos aanbiedt, wordt mindfulness vaak door de deelnemende verloskundigen genoemd als handelingsperspectief. Het is belangrijk goed zicht te hebben op wat er is aan handelingsperspectieven, zoals een mindfulnesstraining voor zwangeren met een hoge mate van angst voor de bevalling. Daarom trekken het Institute for Positive Health (iPH) en KNOV samen op in het beschikbaar maken van dit soort handelingsperspectieven, zowel formeel als informeel. Dit onderzoek levert daar een waardevolle bijdrage aan.