Nieuwsbericht

23 augustus 2022
Integraal zorgakkoord vooralsnog gemiste kans

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) ziet het uitgelekte integraal zorgakkoord (IZA) vooralsnog als een gemiste kans. Het huidige IZA is volgens de KNOV sterk curatief gericht, waarbij wordt teruggegrepen op oude oplossingen met forse consequenties voor de toegankelijkheid, kwaliteit en keuzevrijheid in de zorg tot gevolg. 

De KNOV is van mening dat het IZA juist kansen biedt om over de verschillende domeinen heen afspraken te maken. Om het anders te doen, mede gezien het belang van samenwerking tussen het medische en sociale domein. Door in te zetten op meer tijd voor de cliënt in de eerstelijn, demedicalisering en persoonlijke zorg. Alsook het aanpakken van de capaciteitsproblematiek en de steeds maar groter wordende administratieve lastendruk. 

IZA is meer van hetzelfde 

Helaas zet de huidige IZA in op meer centralisatie, met meer administratieve lasten, meer macht voor de zorgverzekeraars en bezuinigingen in de zorg. Het IZA levert op deze terreinen volgens de KNOV meer van hetzelfde en biedt zo geen oplossing voor de toekomst. Het afschaffen van de vrije artsenkeuze is eerder geprobeerd en heeft het destijds terecht niet gehaald. Er is opnieuw de roep om concentratie van zorg, waarbij het voor de acute en reguliere zorg nog maar de vraag is wat de gezondheidsrisico's hiervan gaan zijn voor cliënten. Ook zal het IZA ondanks goede bedoelingen leiden tot meer administratieve lasten, waaronder data-aanlevering, meer regionale overleggen, projectplannen en verandertrajecten. Tijd die niet automatisch ten goede komt aan betere zorg voor de cliënt. Hoewel de KNOV geen onderdeel is van de onderhandelende partijen, raakt het akkoord het werk van de verloskundige fors.  
 
KNOV-voorzitter Carola Groenen: “Verloskundigen hebben een unieke positie in het veld, omdat zij op verschillende plekken werken en daardoor zien waar zorg beter en effectiever kan. Ook staan zij aan het begin van een kansrijke start voor ieder kind en gezin. Hier valt nog veel winst te behalen en daar draagt onze beroepsgroep graag aan bij. De afspraken die gemaakt worden zouden in onze ogen vooral gericht moeten zijn op toegankelijke, kwalitatieve zorg en op gezondheid. Over de hele linie.”  

Oog voor de zorgverleners

Als laatste merkt de KNOV op dat er weinig oog is voor de zorgverleners die te maken krijgen met de consequenties van de IZA. Zij moeten het in de praktijk vormgeven, zij moeten het extra werk doen en krijgen te maken met veranderingen. Dat vraagt om draagvlak bij hen en concrete resultaten die aansluiten op de praktijk: zoals het verminderen van de administratieve lasten, goede (financiële) ondersteuning en vertrouwen in hun eigen professie. Geen extra controledrang, beleidsmatige oplossingen of extra administratie. 

Investeer in de zorg 

Net als de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en branchevereniging ActiZ is ook de KNOV kritisch. We roepen de minister op juist te investeren in de eerstelijn. Zoals ook eerder dit jaar door de Tweede Kamer in een breed aangenomen motie verwoord is om de positie van eerstelijnsverloskundigen en de regionale samenwerking te versterken. Er blijft momenteel geld hangen bij zorgverzekeraars. In tijden van capaciteitsproblematiek, juiste zorg op de juiste plek en digitale innovatie is dat ongewenst. “We hebben elkaar als zorgprofessionals keihard nodig. Zonder voldoende verpleegkundigen kan de verloskundige haar werk soms ook niet goed doen. Afdoende (financiële) waardering en ruimere mogelijkheden voor innovatie en samenwerking mogen ook ondersteund worden. Zeker als die ruimte er gewoon is!”, aldus KNOV-voorzitter Carola Groenen. 

Bekijk ook: 
- De zes pijnpunten uit het zorgakkoord van minister Kuipers - NRC  
- Nieuwste versie zorgakkoord: handen nog niet op elkaar - LHV  
- ActiZ: 'VWS moet meer lef tonen om van IZA succes te maken' - Zorgvisie  
- Kabinet wil vrije artsenkeuze toch inperken | De Volkskrant 
- Cathy van Beek verbijsterd over ontbreken duurzaamheid in IZA - Zorgvisie