Nieuwsbericht

04 april 2023

Iedereen heeft ervan gehoord, is ermee bezig of krijgt ermee te maken: het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Mogelijk bieden de afspraken hieruit en de beschikbaar gestelde transformatiegelden kansen voor het verbeteren van zorg voor zwangeren en het verminderen van de capaciteitsproblematiek door verplaatsing van zorg. Hierover gaan we graag met je in gesprek tijdens een webinar op woensdagavond 12 april van 20.00 tot 21.15 uur. Naast het delen van informatie over het IZA, inventariseren we graag welke ondersteuning vanuit de KNOV gewenst en mogelijk is.

Gastspreker en gespreksleider tijdens dit webinar is Bianca den Outer, oprichter en eigenaar van JB Lorenz. Zij heeft zich gespecialiseerd in het scherpstellen van strategische vraagstukken van zorgorganisaties, zorgverzekeraars en overheden in en rond de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Eén van haar stellingen is dat het IZA grandioos kan slagen of mislukken. Het liefst ziet zij het slagen. Voor de transformatieplannen is de komende jaren 2,8 miljard euro beschikbaar. Samenwerking tussen verschillende zorgpartijen is hierbij belangrijk.

Tijdens dit KNOV webinar nemen we je mee in het speelveld van financiën in onder meer de Zorgverzekeringswet en het Sociaal Domein. Vragen die we tijdens het webinar willen bespreken en beantwoorden zijn:
1. Wat is het grote verschil tussen gelden die beschikbaar waren vanuit eerdere hoofdlijnenakkoorden en nu het IZA?
2. Wat beoogt het IZA eigenlijk én concreet: hoe kun je transformatieplannen indienen?
3. Waar liggen kansen om de experimenten die jij voor ogen hebt te kunnen bekostigen en hoe vlieg je dit aan?

Ons doel is verloskundigen zo goed mogelijk ondersteunen door het beschikbaar stellen van kennis en het delen van onderlinge ervaringen.

Link webinar
Klik hier op de link voor het webinar. En zet het webinar alvast in je agenda! Tot dan.