Nieuwsbericht

15 juni 2021

Vanuit de VWS-agenda ‘schadelijke praktijken’ pakt Pharos een aantal actiepunten op, waaronder het opstellen van een implementatieplan rond de multidisciplinaire leidraad ‘Medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (VGV)’.

Het blijkt namelijk deze leidraad nog niet door alle beroepsgroepen/verenigingen (optimaal) wordt gebruikt. Het implementatieplan moet ervoor zorgen dat de leidraad meer bekendheid krijgt en beter geïmplementeerd gaat worden door de verschillende (medische) beroepsgroepen/verenigingen. Hiervoor wordt een multidisciplinaire werkgroep opgericht.

VGV-adviseurs KNOV

Door de komst van de werkgroep van Pharos, wordt de KNOV werkgroep van VGV-adviseurs opgeheven. Bij evaluatie door de KNOV blijkt de vraag naar de expertise van de VGV-adviseurs ook erg laag. In de werkgroep neemt een VGV expert uit de voormalige KNOV werkgroep zitting. De overgebleven twee VGV adviseurs zullen als expert bij vragen worden opgeroepen.

Herziening monodisciplinaire richtlijn gestopt

Om verwarring over de implementatie van de multidisciplinaire leidraad te voorkomen, wordt de herziening van de monodisciplinaire richtlijn VGV van de KNOV, waarvoor ZonMW-subsidie is aangevraagd, stopgezet. De herziening van het KNOV-standpunt VGV wordt waarschijnlijk in modules gebruikt in dit implementatieplan. Hierover volgt later een beslissing in samenspraak met de experts VGV.

Webinars VGV

Op maandag 28 juni 2021 organiseert Pharos in samenwerking met Annemarie Middelburg het webinar ‘Juridische aspecten van VGV’. Aan de orde komt hoe de wetgeving rondom VGV in Nederland eruit ziet. Ook wordt ingegaan op de rol van wetgeving in het voorkomen van VGV. Meer weten of aanmelden? Zie https://www.pharos.nl/agenda/juridische-aspecten-vgv/

Het webinar ‘Zorg aan besneden vrouwen’ met Marisa Abdulgani, Müjde Özer en Emmy van den Boogaard én het webinar over ‘VGV in relatie tot de asielprocedure’ met Martin Vegter zijn terug te kijken via het YouTube kanaal van Pharos.