Nieuwsbericht

05 december 2019

Vorige week is de definitieve leidraad ‘Medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (VGV)’ van de NVOG aangeboden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Jeugdgezondheidsorganisatie en Veilig Thuis.

Deze leidraad is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS), Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), AJN Jeugdartsen Nederland (AJN), Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en de Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN).

Deze leidraad vervangt het NVOG-modelprotocol ‘Medische zorg voor vruwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking’ d.d. 4 juni 2010. 
De nieuwe leidraad staat onder de rubriek Vakkennis & Wetenschap bij VGV. In 2020 staat de update van het KNOV-standpunt VGV op de agenda. Als hier meer over bekend is, informeren wij u.