Nieuwsbericht

11 augustus 2021

De KNOV en Fenna van der Molen (verloskundige en schrijver van een MSc thesis over het onderwerp 'knippen van de tongriem') werken aan een voorstel voor een modelovereenkomst voor een verlengde armconstructie tussen verloskundigen en huisarts, KNO-arts, kinderarts voor het knippen van de tongriem bij pasgeborenen. Door het gebruik van de modelovereenkomst kan de verlengde armconstructie tussen verloskundige en arts snel en efficiënt tot stand komen.

Het knippen van tong- en lipriemen (frenulotomie) door verloskundigen is al langere tijd onderwerp van gesprek. Voor het verrichten van deze handeling is de bevoegdheid van de verloskundige niet geregeld in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Verloskunde, behorend bij de Wet BIG. Tegelijk is bekend dat verloskundigen die knippen door onder meer scholing wel bekwaam zijn en deze handeling naar tevredenheid van hun cliënten uitvoeren. Met het knippen voorkomen verloskundigen een doorverwijzing naar het ziekenhuis. Dit levert doelmatige en goede zorg op.

De KNOV wil dat frenulotomie opgenomen wordt in de lijst van voorbehouden handelingen voor verloskundigen. Helaas heeft het ministerie van VWS het voorstel begin 2021 niet geaccepteerd. De KNOV blijft intussen met VWS in contact om de frenulotomie zelfstandig door verloskundigen te laten uitvoeren. Op dit moment kan het klieven van tong- en lipriemen door verloskundigen plaatsvinden in een constructie waarbij een arts deze handeling volgens de Wet BIG heeft gedelegeerd.

Om de modelovereenkomst voor alle betrokken partijen zo werkbaar mogelijk te maken, halen we input op bij verloskundigen en artsen. Ook vragen we hen om feedback te geven op de modelovereenkomst.