Nieuwsbericht

04 maart 2021

Deze week is bij de KNOV besloten dat het dossier Frenulotomie ook in 2021 wordt voortgezet. Omdat het dossier meerdere onderdelen kent (onder andere: de basisopleiding, specifieke vaardigheden, deskundigheidsgebied, samenwerking met artsen, interpretatie van wetgeving, gepaste zorg, kosteneffectiviteit) gaan we dit breed aanvliegen. Er komt in ieder geval een vervolg naar het ministerie van VWS, met als doel de BIG-geregistreerde verloskundigen in Nederland bevoegd te krijgen voor het uitvoeren van frenulotomiën. Het heeft blijkbaar een langere adem nodig dan we eerder dachten.

Delegeren

Er zijn veel vragen binnengekomen over ‘delegeren’. Op onze website staat de basis hiervoor, waarbij de Wet BIG leidend is. We raden je aan dit goed door te nemen en toe te passen wanneer dit gewenst is. Aandachtspunt hierbij is dat delegeren twee kanten kent volgens de wet: de opdrachtgever en de opdrachtnemer. We zijn bij de KNOV bezig met een praktische uitleg over ‘hoe werkt delegeren’.