Nieuwsbericht

17 januari 2024

Op 15 december jl. organiseerden de KNOV en het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) twee webinars over postnatale zorg na een sectio caesarea: een voor toetsgroepbegeleiders en een voor alle geïnteresseerden. Webinar gemist? Je kunt deze nu terugkijken.

Tijdens de webinars werd het addendum postnatale begeleiding na sectio caesarea behorende bij de multidisciplinaire richtlijn Postnatale zorg besproken. Mieke Beentjes (KNOV) gaf tijdens deze informatieve bijeenkomst een toelichting op het addendum. Omdat rond postnatale begeleiding veel wordt samengewerkt met kraamzorg, werd een deel van de presentatie verzorgd door Betty de Vries van het Kenniscentrum Kraamzorg. Hierbij was vooral aandacht voor de afspraken tussen de verloskundigen en de kraamzorg. Ook werden diverse aanbevelingen toegelicht en was er ruimte voor vragen.

Het was fijn om de webinars samen met het KCKZ te organiseren, omdat er zo ook aandacht was voor de samenwerking tussen de verloskundigen en de kraamverzorgenden.

De webinars zijn hieronder te bekijken.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden vanuit ZonMw.