Richtlijn

Laatste update: 21 maart 2023
Plaatsingsdatum: 03 juli 2018

Postnatale zorg is de eerste multidisciplinaire richtlijn die is ontwikkeld op initiatief van de KNOV in samenwerking met verloskundigen, het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ), de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBVK), verloskundig actieve huisartsen (NHG) en de cliëntenorganisatie Hoe?Verder
Daarbij is dit de eerste richtlijn die volgens de nieuwe werkwijze van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (Kennisinstituut) is ontwikkeld: naast multidisciplinair is dat modulair en met inbreng van cliënten.

Het addendum Postnatale zorg na sectio (2022) geeft specifieke informatie over optimale verloskundige zorg in de kraamperiode vanaf 24 uur tot zes weken na een sectio. De KNOV ontwikkelde dit document in samenwerking met de NHG, NVOG, KCKZ en Stichting Zelfbewustzwanger.

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda