Richtlijn

Laatste update: 13 september 2021
Plaatsingsdatum: 03 juli 2018

Postnatale zorg is de eerste multidisciplinaire richtlijn die is ontwikkeld op initiatief van de KNOV in samenwerking met verloskundigen, het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ), de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBVK), verloskundig actieve huisartsen (NHG) en de cliëntenorganisatie Hoe?Verder
Daarbij is dit de eerste richtlijn die volgens de nieuwe werkwijze van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (Kennisinstituut) is ontwikkeld: naast multidisciplinair is dat modulair en met inbreng van cliënten.

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda