Nieuwsbericht

30 november 2021

De KNOV heeft een nieuwe factsheet ontwikkeld over glucosecontroles in de eerstelijn. De factsheet beschrijft de gevonden literatuur ten aanzien van hypoglycemie, risicofactoren voor hypoglycemie en ten aanzien van screening voor kinderen geboren in de eerstelijn. De factsheet kan door verloskundigen gebruikt worden als hulpmiddel om de discussie te voeren met ketenpartners over glucosecontroles van de pasgeborene in de eerstelijn.

Aanleiding

Hypoglycemie is een te lage glucoseconcentratie in het bloed veroorzaakt door een verstoorde glucosehuishouding. Pasgeborenen kunnen een verhoogd risico hebben om hypoglycemie postpartum te ontwikkelen met mogelijk schadelijke lange termijn gevolgen. Regionaal verschilt het beleid voor het screenen op hypoglycemie postpartum. Afgelopen jaren hebben afgevaardigden van de KNOV, NVOG en cliëntenorganisatie ‘Kind en ziekenhuis’ in een multidisciplinaire werkgroep meegewerkt aan de richtlijn ‘Postnatale zorg in de algemene kindergeneeskunde’ van de NVK. Module 1 van deze richtlijn beschrijft screening, preventie en behandeling van neonatale hypoglycemie voor pasgeborenen die intramuraal geboren zijn (op tweedelijns indicatie), vanaf een zwangerschapsduur van 35 weken of verder. Dit betekent dat de richtlijn ‘Postnatale zorg in de algemene kindergeneeskunde’ niet de zorg voor de pasgeborenen vanuit de eerste lijn beschrijft, ongeacht van de plaats van de bevalling. Deze factsheet heeft als doel de gevonden literatuur te beschrijven en te interpreteren voor de pasgeborenen in eerstelijns zorg.

Webinar

Morgenavond vindt het webinar Glucosecontroles in de eerstelijn plaats. Tijdens het webinar informeren we je over de wetenschappelijke onderbouwing ten behoeve van de implementatie van de richtlijn glucosecontroles in de eerste lijn. Leden kunnen zich nog inschrijven door een email te sturen naar info@knov.nl

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw