Counseling, NT-meting en SEO prenatale screening

Laatste update: 23 november 2021
Plaatsingsdatum: 05 februari 2021

De NZa heeft de tariefbeschikking afgegeven met de maximumtarieven voor prenatale screening. De tarieven voor prenatale screening in 2021 zijn ook te vinden op de website van NZa

Omschrijving

Tarief

Counseling

€ 67,29

NT-meting bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap

€ 186,63

NT-meting bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap

€ 112,40

Structureel Echoscopisch Onderzoek bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap (SEO; incl. opslag ad € 17,91)

€162,31

Structureel Echoscopisch Onderzoek bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap (SEO; incl. opslag)

€ 162,31

De combinatietest voor cliënten zonder medische indicatie zit niet in de basisverzekering. De cliënt zal in dat geval de NT-meting en de serumscreening meestal zelf moeten betalen. In sommige aanvullende verzekeringen is dit vaak wel opgenomen.

Vergoeding voor counseling prenatale screening aan zelfstandige waarnemer of werknemer

Een vergoeding aan een waarnemer op basis van (een deel van) het tarief voor counseling, is niet verdisconteerd in het KNOV-advies voor de waarneemvergoeding. In het 'Informatieblad Vergoeding counseling Prenatale Screening voor waarnemers en werknemers' staat hoe eventueel een vergoeding kan worden overeengekomen tussen praktijkhouder en waarnemer:

  • Hanteer het spreekuurtarief voor het extra werk aan counseling (geen berekening, wel registreren van de extra uren)
  • Neem de counseling mee in de berekening van het aantal zorgeenheden. Reken met de uitkomst verder volgens het KNOV-advies voor de waarneemvergoeding en de berekeningsmodule op de site (eenmalig een berekening, geen registratie van de extra uren)
  • Informatieblad vergoeding counseling PNS voor waarnemers

Meerlingenzwangerschap

Voor zowel het SEO als de nekplooimeting geldt dat de tijd die het onderzoek kost, afhangt van het aantal foetussen. Voor zowel het SEO als de NT-meting geldt dus in (bijvoorbeeld) het geval van een tweeling: tweemaal declareren. Dit geldt niet voor de serumtest.

Contracten

Counseling en uitvoering van screeningsecho's vallen onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO). Dit betekent dat dit uitgebreide informatiegesprek en deze testen alleen uitgevoerd mogen worden als de uitvoerder een contract met een vergunninghouder heeft (dit zijn de Regionale Centra voor prenatale screening).

Lees ook

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda