Nieuwsbericht

01 april 2021

Vanaf de introductie van de NIPT in 2017 hebben het RIVM en de Regionale Centra een volumenorm van 50 counselingsgesprekken per jaar gehanteerd. Traintool bood vanaf 2019 ook de ruimte aan counselors om met een lager aantal counselingsgesprekken (tussen 35 t/m 49 per jaar) de kwaliteitsovereenkomst met een Regionaal Centrum te behouden, mits jaarlijks de Traintool werd gevolgd. De Traintool is toentertijd echter als tijdelijke toetsmethode voor counselingsvaardigheden aangekocht, de einddatum voor de Traintool is september 2021. Wat betekent dat de mogelijkheid van een kwaliteitsovereenkomst als counselor met tussen de 35 en 49 counselingsgesprekken per jaar, weer lijkt te verdwijnen. Dit kan problemen opleveren voor bijvoorbeeld verloskundigen die als caseloader werken.

Dit heeft onze aandacht! De KNOV is middels de leden uit de KNOV expertgroep Prenatale Screening vertegenwoordigd in de programmacommissie en verschillende werkgroepen van het RIVM programma Prenatale Screening op down, edwards en patausyndroom en SEO. We hebben de werkgroep Voorlichting en Deskundigheidsbevordering PNS op 23 maart geattendeerd op de consequentie van het wegvallen van Traintool in de loop van dit jaar voor counselors die niet aan de 50 counselingsgesprekken per jaar kunnen komen. Dit zal de volgende vergadering besproken worden.

Bekwaamheid

Counselen voor prenatale screening is specialistisch werk, waarvoor je bekwaam moet zijn. Die bekwaamheid komt voort uit scholing en uit het voeren van counselingsgesprekken. De huidige volumenorm van 50 gesprekken per jaar is niet arbitrair gekozen, hij is afgeleid van de norm voor klinisch genetici en er is naar de literatuur gekeken. Tegelijkertijd ligt er geen hard wetenschappelijk bewijs voor een norm van 50 counselingsgesprekken.

Acties KNOV

We zijn ons bewust van het probleem dat lijkt te ontstaan, en adresseren het als volgt:

  • Via de leden van de expertgroep PNS wordt het geagendeerd bij het RIVM (programmacommissie en relevante werkgroep);
  • Via een begeleidend advies binnen het traject over de nieuwe aanpak voor de scholing counseling prenatale screening aan het RIVM
  • Via het nieuwe KNOV project Visie op Kwaliteit, waarin onder andere het vraagstuk van volumenormen in de geboortezorg meegenomen wordt.

Roept dit bericht vragen op, neem dan contact op met Patricia Jansen, senior programmamanager preventie (pjansen@knov.nl).