Nieuwsbericht

28 oktober 2019

De NVOG heeft een update doorgevoerd van de Leidraad SEO per 23 juli 2019. Over deze leidraad zijn inmiddels een aantal vragen binnengekomen.

Deze leidraad is monodisciplinair en werd eerder ter becommentariëring aangeboden aan de ketenpartners zoals KNOV en BEN. De leidraad is in september ook in de werkgroep Kwaliteit en Zorguitvoering, waarin o.a. de KNOV, de BEN en de NVOG zijn vertegenwoordigd, besproken. De werkgroep heeft naar aanleiding van de leidraad een reactie geschreven naar de NVOG met daarin een aantal kritiekpunten en aanbevelingen. Tot de reactie van de NVOG wordt vooralsnog afgesproken dat het werkveld het modelprotocol SEO (versie 2.0) hanteert. We houden jullie op de hoogte.