Nieuwsbericht

08 juli 2021

De RIVM Programmacommissie PNS heeft besloten om voor 2022 en 2023 een norm van 35 counselingsgesprekken te hanteren. In deze periode zal worden onderzocht of er een onderbouwing te vinden is voor het normaantal en op welke manier de kwaliteit van de counseling door de Regionale Centra geborgd c.q. getoetst kan worden.

Vanwege dit besluit wordt ook voor 2021 de norm van 35 counselingsgesprekken aangehouden. In 2021 geldt eigenlijk nog de norm van 50, maar is de subcategorie 35-50 vervallen omdat Traintool niet meer beschikbaar is. Daarom is de norm van 35 naar voren getrokken en geldt deze dus ook al in 2021. Er is onderzocht dat 94% van de counselors binnen de norm van minimaal 35 gesprekken valt. De Regionale Centra onderzoeken bij de overige 6% of en hoe verbetering mogelijk is.

In de komende drie jaar zal dus worden gekeken op welke wijze de Regionale Centra de kwaliteit van de counseling op een goede wijze kunnen borgen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de onderbouwing van een normaantal. De RIVM werkgroep Voorlichting en Deskundigheidsbevordering PNS, waar we als KNOV deel van uitmaken, heeft zich hier hard voor gemaakt.