Bekostiging & Contractering

De KNOV praat aan landelijke tafels op verschillende beleidsniveaus mee over de financiering van de verloskundige zorg. Daarnaast overlegt de KNOV jaarlijks met de zorgverzekeraars over hun inkoopbeleid voor het komende jaar en houdt zij alle leden op de hoogte van de huidige tarieven en de opbouw van de tarieven m.b.t. verloskundige zorg.

Het programma Bekostiging & Contractering bestaat uit de volgende dossiers:

De verloskundige is werkzaam op verschillende plekken binnen de geboortezorg. Dat betekent ook dat er verschillende bekostigingssystemen zijn. Samengevat zijn er de volgende mogelijkheden voor bekostiging van verloskundige zorg die onderdeel uitmaakt van het basispakket:  

1. De monodisciplinaire bekostiging op basis van de beleidsregel verloskunde 

De KNOV houdt alle leden op de hoogte van de huidige tarieven en de opbouw van de tarieven m.b.t. verloskundige zorg. Denk hierbij aan de opbouw van het tarief verloskundige zorg, tarief Counseling, tarieftoeslag IB, en nieuwe prestaties zoals centering-based interactieve prenatale groepszorg.

2. De integrale bekostiging geboortezorg op basis van de beleidsregel integrale bekostiging geboortezorg.  

3. De medisch specialistische bekostiging van het ziekenhuis, voor verloskundigen die werkzaam zijn binnen het ziekenhuis.  

Daarnaast is er zorg die geen onderdeel uitmaakt van het basispakket. Het gaat hier vaak om zorg die wordt getypeerd als collectieve preventie. Denk daarbij aan het Rijksvaccinatieprogramma, prenatale screening of zorg die in het kader van Kansrijke Start wordt geleverd. Deze zorg wordt gefinancierd via het RIVM of gemeenten.  

Bekostiging zorg in het basispakket  

Wanneer je nieuwe zorg wil leveren die onderdeel is van het basispakket is er een aantal mogelijkheden, binnen de reguliere bekostiging, om deze zorg te financieren:  

 1. Toeslag integrale geboortezorg -> er is een toeslag integrale geboortezorg, die maximaal 10% is van het tarief. De verloskundige kan deze toeslag afspreken met de zorgverzekeraar. De toeslag is bedoeld voor initiatieven die de integrale geboortezorg verbeteren. Bijvoorbeeld wanneer de gynaecoloog het consult bij de verloskundige doet en niet in het ziekenhuis.   

 1. Toeslag max-max tarief -> het is mogelijk om met de zorgverzekeraar een max-max tarief af te spreken voor kwaliteitsontwikkeling. Deze toeslag is maximaal 10% van het tarief. De toeslag is bovendien (vaak) tijdelijk van aard, omdat het max-max tarief niet bedoeld is voor de vergoeding van reguliere zorg.  

 1. Beleidsregel innovatie -> het is mogelijk om samen met andere organisaties een verzoek te doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het kader van de beleidsregel innovatie. Een gezamenlijke aanvraag is daarvoor vaak een vereiste. Het helpt om voor zulke innovaties afspraken te maken in het VSV.  

 1. Kostenonderzoek NZa -> het is ook mogelijk de zorg te leveren binnen het huidige abonnementstarief. Mogelijk worden de kosten tijdelijk niet goed gedekt. Bij een nieuw kostenonderzoek wordt het echter wel meegenomen.  

Bekostiging zorg niet in het basispakket  

Het kan ook zijn dat nieuwe vormen van zorg (nog) geen onderdeel zijn van het basispakket. Bijvoorbeeld omdat de zorg nog niet bewezen effectief is of omdat het zorg betreft die niet in het basispakket thuishoort. Zo hoort collectieve preventie niet in het basispakket thuis en wordt dit vaak betaald via RIVM, gemeenten of landelijke subsidies. Voor deze nieuwe zorg zijn andere vormen van bekostiging beschikbaar, denk daarbij onder meer aan:  

 • Onderzoeksgelden bij ZonMw  
 • Subsidie bij gemeenten, provincie of rijksoverheid  
 • Vergoeding via de Wet bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld prenatale screening) of Wet publieke gezondheid (bijvoorbeeld Rijksvaccinatieprogramma)  
 • Subsidieregeling veelbelovende zorg van het Zorginstituut 
 • Transformatiegelden van het IZA 

Wanneer je vragen hebt over het proces rondom deze vormen van financiering kun je contact opnemen met de KNOV helpdesk. 

Belangenbehartiging KNOV 

De KNOV praat aan landelijke tafels op verschillende beleidsniveaus mee over de financiering van de verloskundige zorg. Zo zijn er bijeenkomsten bij de NZa over zowel monodisciplinaire als integrale financiering van de verloskundigen. Met VWS spreken we over actuele thema’s, zoals de gevolgen van capaciteitsproblematiek in de kraamzorg op de verloskunde en toekomstige ontwikkelingen, zoals de verdere verschuiving van zorg. 

Thema’s waar we op dit moment over spreken: 

 • Bekostiging anticonceptie 
 • Kostenonderzoek 
 • Tarief zorg in opslagwijken