Roken en Zwangerschap

Laatste update: 01 november 2022
Plaatsingsdatum: 16 december 2020

De Taskforce Rookvrije Start vertegenwoordigt verschillende beroepsverenigingen uit de geboortezorg en jeugdzorg. Deze Taskforce zet zich in voor een rookvrije start van kinderen. Het doel van de Taskforce is dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. De Taskforce heeft verschillende materialen ontwikkeld om zorgprofessionals te ondersteunen in het gesprek met (aanstaande) ouders over stoppen met roken. 

In de toolbox Roken & zwangerschap staan verschillende materialen van de Taskforce Rookvrije Start opgenomen en wordt verwezen naar hun website. 

  • De CBO-richtlijn ‘Tabaksverslaving’ bevat aanbevelingen gericht op stoppen met roken. Een groot scala aan interventies maken deel uit van de aanbevelingen. De richtlijn besteedt ook aandacht aan het stoppen-met-rokenadvies in de verloskundigenpraktijk. De richtlijn maakt onderscheid tussen gedragsmatige interventies, eenmalige of kortdurende begeleiding, telefonische begeleiding of meer intensieve interventies), farmacologische ondersteuning en zelfhulpmaterialen. De richtlijn 'Tabaksverslaving' is in 2009 opgesteld door het CBO (Kwaliteitsinstituut in de zorg) met medewerking van een groot aantal beroepsorganisaties, waaronder de KNOV.

  • Voor verloskundigen is er een instrument ontwikkeld, de V-MIS, waarmee zij zwangere vrouwen kunnen ondersteunen om te stoppen met roken. Het Trimbosinstituut organiseert trainingen waarin verloskundigen leren werken met de V-MIS. Verloskundigen die het stoppen-met-roken-advies in hun praktijk willen implementeren kunnen hiervoor gebruik maken van de KNOV-handreiking 'Stoppen met roken'.

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.