Nieuwsbericht

17 juni 2021

Inmiddels testen 49 verloskundigen van 8 pilotpraktijken de tools van het project Vroegsignalering Leefstijl en Zwangerschap (VLZ). Zij geven feedback voor eventuele verbeteringen.

In de pilotpraktijken blijken er al mooie en bruikbare initiatieven te zijn die overgenomen kunnen worden en die we mogelijk landelijk uitrollen. Een aantal voorbeelden:

  • De inzet van de praktijkassistente die bij aanmelding al naar de rookcoach kan verwijzen. Zo kan al vroeg in de zwangerschap hulp geboden worden bij het stoppen met roken. Bij Trimbos zijn de de verwijskaartjes direct te bestellen.
  • Het gebruik van de website zanzu.nl waarop in 16 talen informatie te vinden is over onder andere de zwangerschap en de periode ervoor en erna. Zowel in geschreven áls in gesproken taal.

Met een aantal initiatieven, zoals een leefstijlspreekuur, is de KNOV al aan de slag gegaan. De mogelijkheden om dit breder op te zetten, worden onderzocht en meegenomen bij het onderwerp preventiecounseling en de vergoeding hiervan.

Projectresultaten voor alle praktijken

De projectactiviteiten zijn gericht op:

  • het aanpassen van bestaande interventietools en het ontwikkelen van nieuwe tools\
  • het onderzoeken van de status en inzet van het preconceptieconsult
  • hoe preventie en leefstijl kan worden geborgd in termen van kennis, tijd en financiering en
  • het ontwikkelen van een regionale werkwijzer als handvat bij de verwijzing van vrouwen die alcohol nuttigen tijdens de zwangerschap.

Geen pilotpraktijk, maar toch eigen goede initiatieven?

Heb jij ook goede initiatieven? Geef het door aan projectleider Angelique Anderson, via aanderson@knov.nl.