Nieuwsbericht

07 juli 2022

Onlangs heeft het RIVM de voortgangsrapportage van het Nationaal Preventieakkoord 2021 gepubliceerd. Hierin zijn 41 doelen opgenomen, waaronder het doel dat alle zwangeren van verloskundigen het advies zouden moeten krijgen om te stoppen met roken. Het rapport, dat gebaseerd is op een representatieve steekproef onder 9.992 vrouwen met jonge kinderen (jonger dan twee jaar), meldt dat dit eind 2021 ‘slechts in 47 procent van de gevallen’ gebeurde. Echter kan deze zin voor verwarring zorgen, aangezien hier niet wordt vermeld dat deze 47 procent een percentage is van de acht procent zwangeren die heeft aangegeven nog te roken tijdens de zwangerschap. 

De rapportage verkenning Vroegsignalering Leefstijl en Zwangerschap, waarbij 335 verloskundigen online een vragenlijst hebben ingevuld in opdracht van de KNOV, het Voedingscentrum en het Trimbos-Instituut, laat bovendien een heel ander beeld zien. Bijna 99 procent van de ondervraagden geeft in deze rapportage aan bij 75 tot 100 procent van alle cliënten het advies om te stoppen met roken besproken te hebben tijdens het eerste consult/intake.