Kansr

Laatste update: 07 december 2021
Plaatsingsdatum: 16 september 2021

Het project Kansrijke Ontmoetingen focust op het leggen en versterken van verbindingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau tussen de geboortezorg, zorg voor jeugd en het sociaal domein. Hierbij wordt maximaal aangesloten op relevante elementen uit de ambities in: 

Het project Kansrijke Ontmoetingen bestaat uit drie sporen

Spoor 1: Landelijk  
Het is voor professionals en hun landelijke vertegenwoordigers in het sociaal domein, geboortezorg en de zorg voor jeugd nog niet altijd vanzelfsprekend om elkaar op te zoeken voor samenwerkingn. Om hiervoor landelijk draagvlak te creëren, organiseren we bijeenkomsten met de relevante partijen. Dit moet professionals in de regio helpen om hun samenwerking structureel vorm te geven. Hiervoor moeten landelijke partijen zich inzetten voor draagvlak en randvoorwaarden, en handvatten aanreiken. 
 
Spoor 2: Regionaal  
Om lokale coalities te stimuleren en te ondersteunen sluiten we aan bij het stimuleringsprogramma van Pharos en werken we samen met het NCJ. We ontwikkelen een toolkit voor geboortezorgprofessionals die gespiegeld wordt aan de tools voor het sociaal domein vanuit het actieprogramma Kansrijke Start. 
 
Spoor 3: Kennisdelen  
Op alle denkbare manieren (webinars, website, kennisbijeenkomsten) delen we kennis en inspiratie. 

Hoe verhoudt Kansrijke Ontmoetingen zich tot Kansrijke Start?

Het actieprogramma Kansrijke Start is door minister Hugo de Jonge geïnitieerd. De focus van het programma ligt op de eerste duizend dagen en kinderen in kwetsbare situaties. De belangrijkste bouwstenen van het programma zijn de zogenaamde lokale coalities. Het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start van Pharos ondersteunt gemeenten bij het bouwen of versterken van lokale en/of regionale coalities. Zo kunnen zij tot een gezamenlijke aanpak komen rond de eerste duizend dagen van kinderen. Waar Pharos de ontwikkeling van lokale coalities vanuit gemeenten stimuleert, pakt CPZ de handschoen op door met het project Kansrijke Ontmoetingen vanuit de geboortezorg de verbinding tussen het medisch en het sociale domein en de zorg voor jeugd te stimuleren.

Contact en informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met projectmanager Kansrijke Ontmoetingen Anne-Katrien Ausems: (030) 2739786 of via annekatrienausems@collegepz.nl 
Op de CPZ-website www.kennisnetgeboortezorg.nl vind je nieuws, achtergronden, standaarden, voorbeelden en heel veel kennis over integrale geboortezorg.

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.