Info

Laatste update: 10 mei 2022
Plaatsingsdatum: 09 mei 2022

Op deze pagina vind je documenten die jou op weg kunnen helpen als je gaat deelnemen aan de lokale coalitie in jouw gemeente of initiatief neemt richting de gemeente om een lokale coalitie op te starten. 

 • De doelgroep van Kansrijke Start is (toekomstige) ouders in kwetsbare situaties. Om duidelijkheid en eenduidigheid te krijgen over deze doelgroep is door het Erasmus MC een definitie kwetsbaarheid – zwangere vrouwen ontwikkeld. Deze definitie kan in de lokale coalitie aangehouden worden, zodat iedereen over hetzelfde spreekt wanneer het gaat om kwetsbaarheid.

   

 • In 2016 en 2017 heeft een multidisciplinaire werkgroep de Handreiking Kwetsbare Zwangeren ontwikkeld. Deze handreiking is een stappenplan voor VSV’s bij het opzetten van een actieve samenwerking tussen geboortezorg en gemeente. Hoewel de handreiking geschreven is in de tijd dat er nog geen actieprogramma Kansrijke Start was, sluit deze handreiking erg goed aan bij het opzetten van lokale coalities.  

  De handreiking beschrijft daarnaast wat zorgverleners in de eigen regio kunnen doen voor de groep zwangere vrouwen in kwetsbare situaties, zoals:  

  • het in kaart brengen van het probleem via de lokale gegevens en het betrekken van de zwangere zelf  
  • het overtuigen van alle relevante partijen, zowel uitvoerenden in zorg als beleidsmakers
  • respectvolle samenwerking op wijkniveau, om een gezonde toekomst voor deze groep aanstaande moeders en kinderen te stimuleren. 

  Het stappenplan uit deze handreiking is hier ook interactief weergegeven. 

   

 • Een lokale coalitie Kansrijke Start wordt vaak geïnitieerd door de gemeente, maar in sommige regio’s door zorgverleners uit de geboortezorg of beiden. De ‘wereld’ van de gemeente ziet er anders uit dan die van de zorg: er zijn andere ‘spelregels’ en vaak wordt er ook een andere ‘taal’ gesproken. Het CPZ heeft informatie op een rij gezet om meer inzicht te krijgen in hoe het in de gemeente werkt. Het geeft onder andere inzicht in de verschillende beleidscycli, budgetten en hoe de invloed van de politiek is (en de invloed van de ambtenaar op de politiek). Ook de rol van de GGD en JGZ wordt inzichtelijk gemaakt.  

  Gemeentelijke organisatie | CPZ (kennisnetgeboortezorg.nl) 

  Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt voor Kansrijke Start de samenwerking tussen het medisch en het sociaal domein. Onder de term ‘sociaal domein’ worden alle inspanningen verstaan die gemeenten verrichten rond werk, participatie, zorg en jeugd. Denk hierbij aan jeugdgezondheidszorg, welzijn, schuldhulpverlening, werk & inkomen, huisvesting en vluchtelingenwerk.  

   

 • Wil je weten welke organisaties op het gebied van sociale verloskunde allemaal actief zijn in jouw regio? Bekijk dit op de interactieve kaart sociale verloskunde van het CPZ.  

  Er is ook een interactieve kaart voor het geboortezorglandschap waarin naast VSV’s onder andere ook IGO’s, ROS-en, ROAZ regio’s en RSO’s zijn opgenomen. 

   

 • Binnen het programma Kansrijke Start is een interactieve tool ontwikkeld voor klantroutes.  Klantroutes zijn een middel om te zorgen dat (aanstaande) ouders op het juiste moment de juiste ondersteuning krijgen. De klantroutes zijn vooral bedoeld om afspraken te maken over voorzieningen die in de gemeente of regio beschikbaar moeten zijn en de afstemming tussen die voorzieningen.  

  Dit kan een eerste uitgangspunt zijn voor het regelen van de essentiële zorg voor deze doelgroep. Een volgende stap is om binnen de lokale coalitie de sociale kaart en zorgpaden verder uit te werken (zie ook de kopjes ‘sociale kaart’ en ‘zorgpaden’ onder: Wat kunnen we samen met onze lokale coalitie organiseren voor de zwangeren in kwetsbare situaties in onze gemeente?).  

  Klantroutes Kansrijke Start | Lokale coalities | Kansrijke Start (kansrijkestartnl.nl) 

   

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda