Info

Laatste update: 25 mei 2022
Plaatsingsdatum: 09 mei 2022

De lokale coalitie maakt gezamenlijk afspraken over het eerder bereiken van ouders in kwetsbare situaties, over signalering en doorverwijzing. Samen bekijk je hoe begeleiding de rond gezinnen in kwetsbare situaties voor en tijdens de zwangerschap en na de geboorte, verbeterd kan worden. Hieronder vind je goede voorbeelden over wat je in gezamenlijkheid met elkaar kunt organiseren. 

 • Doel 

  De sociale kaart geeft inzicht in het lokale aanbod binnen het sociale domein. Zo is het voor iedereen binnen de gemeente of regio duidelijk welke organisaties er allemaal actief zijn, welke ondersteuning mogelijk is en voor welke doelgroepen. Ook vind je er contactgegevens of aanvullende informatie. Dit helpt om iemand sneller de ondersteuning te bieden die nodig is! 

  Omschrijving

  Binnen de lokale coalitie is het goed om met elkaar de sociale kaart voor de zorg en ondersteuning binnen de eerste 1000 dagen up-to-date en overzichtelijk te maken. 

  Hier zijn voorbeelden te vinden hoe dit er uit kan zien:  

  Wil je de sociale kaart uit jouw regio hier als voorbeeld bij zetten? Laat het dan weten via kansrijkestart@knov.nl.  

   

 • Doel

  Zorgpaden bieden duidelijkheid over wie wat doet in de zorg voor zwangeren in kwetsbare situaties. Zorgprofessionals werkzaam in de geboortezorg kunnen de zorgpaden gebruiken om snel en gericht te zorgen dat de juiste ondersteuning geboden wordt.  

  Omschrijving 

  Zorgpaden ontwikkel je in samenwerking met alle betrokken professionals in het medische en sociale domein.  

  Voorbeelden van zorgpaden zijn hier te vinden:

   

 • Doel

  Bespreken van zwangeren of gezinnen in een kwetsbare situatie waarbij niet duidelijk is welke hulp nodig is, zodat in het multidisciplinair team besloten kan worden welke ondersteuning het beste past.  

  Omschrijving

  In het land zijn verschillende voorbeelden van het organiseren van een eerstelijns multidisciplinair overleg (MDO) waarbinnen gezinnen worden besproken waarbij niet duidelijk is welke hulp nodig is. Deelnemers van het eerstelijns MDO zijn onder andere: een verloskundige, kraamverzorgende, JGZ-verpleegkundige, maatschappelijk werker en huisarts. Er kan ook nog gedacht worden aan het uitnodigen van andere professionals zoals schuldhulpverlener, Veilig Thuis, GGZ, verslavingszorg of jongerenwerk. Wanneer gekozen wordt voor een MDO met de tweede lijn, dan kunnen ook de gynaecoloog, kinderarts en klinisch verloskundige deelnemen.  
   
  Meer informatie 

  Wil je inspiratie hoe je dit praktisch organiseert? Kijk dan bij de pilot ONE Almere: Pilot Kansrijke Start - ONE (one4almere.nl)

   

 • Doel

  Een lokale aanpak van preconceptiezorg als middel om ongezonde leefstijlgewoontes en andere risicofactoren van aanstaande ouders tijdens de preconceptieperiode te verbeteren. 

  Omschrijving

  Gezond beginnen aan de zwangerschap is belangrijk voor moeder en kind. Die boodschap bereikt nog lang niet alle mensen met een kinderwens. In Zeist is hiervoor een ‘lokale aanpak op maat’ beproefd, inclusief promotiecampagne. De aanpak krijgt nu een vervolg in zes andere gemeenten. 

  Hierbij hebben ze het 'duffe’ imago vaarwel gezegd. Via een campagne WOKE WOMEN® worden mensen met een kinderwens bereikt om hen te informeren over alles wat je moet weten vóórdat je zwanger wordt. WOKE WOMEN® is een collectief van getalenteerde vakvrouwen, werkzaam in de wetenschap, geneeskunde en verloskunde. 

  Meer informatie 

   

 • Doel

  De (toekomstige) ouders in een kwetsbare situatie hebben toegang tot belangrijke informatie en ondersteuningsmogelijkheden.   

  Omschrijving 

  Om (toekomstige) ouders in een kwetsbare situatie van belangrijke informatie te voorzien hebben de lokale coalities in onder andere Heerlen (Sjpruut) en Dordrecht (Schapenkopjes) een gezamenlijke website gemaakt. Hierop is voor alle fases (voor, tijdens en na de zwangerschap) de nodige informatie te vinden over onder andere welke professionals een rol spelen, welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en wat er geregeld moet worden. Op deze manier is alle informatie op één plek en overzichtelijk beschikbaar. Zeker (toekomstige) ouders in een kwetsbare situatie zijn niet altijd in staat om in de veelheid van informatie en instanties datgene te vinden wat hen kan helpen.  

  Meer informatie 

   

 • Doel

  • het verbeteren van zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek; 
  • het verbeteren van de samenwerking met Veilig Thuis. 

  Omschrijving

  De blauwdruk is een zogenoemd ‘standaard zorgpad’ en biedt een integrale, gestructureerde aanpak voor zwangere vrouwen en gezinnen in kwetsbare situaties. Om met de blauwdruk te kunnen werken en deze lokaal te kunnen implementeren in de dagelijkse zorgverlening, moet de blauwdruk vertaald worden naar een operationeel zorgpad op VSV-niveau. De blauwdruk voorziet in een stappenplan waarmee dit gerealiseerd kan worden. 

  Meer informatie 

   

 • Doel

  Nu Niet Zwanger ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. 

  Omschrijving

  Als professionals proactief in gesprek gaan over kinderwens en het eventuele moment daarvan, zijn cliënten beter in staat daar een bewuste keuze over te maken. Zo kan een onbedoelde zwangerschap worden voorkomen. Nu Niet Zwanger is een methodiek waarin professionals getraind worden om het gesprek met hun cliënt aan te gaan over de betekenis van een zwangerschap. De methodiek gaat uit van de presentietheorie. Op basis van het gesprek kan de cliënt een bewuste keuze maken over nu wel, of nu niet zwanger worden en van daaruit werken aan een stabiele toekomst. 

  Meer informatie 

   

 • Doel  

  Bereikbaarheid en aanmelden van zwangeren in een kwetsbare situaties bij JGZ vergemakkelijken.  

  Omschrijving

  Via één centraal telefoonnummer van de JGZ kunnen zwangeren in kwetsbare situaties, uit de hele provincie, door professionals worden aangemeld en worden toegeleid naar de juiste zorg of ondersteuningsprogramma’s. Uiteraard met toestemming van de ouders.  

  Dit is een voorbeeld uit de provincie Groningen

   

 • Doel

  Uitwisselen van ervaringen tussen moeders en de mogelijkheid om professionele informatie te geven na de bevalling. 

  Omschrijving

  Drie online bijeenkomsten na de bevalling die begeleid worden door jeugdverpleegkundigen van de GGD, een verloskundige, medisch maatschappelijk werker en gezondheidszorgpsycholoog. De onderwerpen die in ieder geval aan bod komen zijn slapen, ontspannen, hechten aan je kindje en hoe het is om ouders te zijn. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen.  

  Meer informatie 

   

 • Doel 

  Welzijn op Recept kent twee doelen namelijk: 

  • Het verhogen van het welbevinden van cliënten met psychosociale problematiek. 
  • Het verlagen van het zorggebruik in de eerstelijnszorg. 

  Omschrijving

  Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten, waarvoor geen medische behandeling of verwijzing nodig is. In plaats van het ‘traditionele pilletje’, verwijst de eerstelijnszorgverlener deze cliënten door naar een welzijnscoach. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol. Via Welzijn op Recept worden cliënten verwezen naar de welzijnscoach. 

  Welzijn op recept is een groeiend landelijk netwerk en daardoor nog niet in alle gemeenten beschikbaar. 

  Meer informatie

   

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda