Nieuwsbericht

11 mei 2022

Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start wil ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven geven en een optimale kans op een goede toekomst. Gemeenten worden hiervoor gestimuleerd om lokale coalities op te starten met alle betrokken partijen uit het sociaal en medisch domein. Gezamenlijk kunnen zij de zorg voor het kind in de eerste 1000 dagen van zijn of haar leven verbeteren. Als verloskundige kun je hier een belangrijke rol in spelen. 

Informatie en praktische tools voor verloskundigen 

Over Kansrijke Start is online ontzettend veel informatie te vinden. Maar niet alles is even relevant of bruikbaar voor verloskundigen. De KNOV heeft daarom twee nieuwe webpagina's gepubliceerd met informatie over Kansrijke Start gericht op de verloskundige. 

Op de pagina Kansrijke Start vind je informatie over het landelijke actieprogramma en de doelen, lokale coalities en welke rol jij als verloskundige kan spelen. Daarnaast is te lezen wat de KNOV doet binnen Kansrijke Start. 

Op de pagina Kansrijke Start – Aan de slag vind je een verzameling best practices, tools en documenten die ontwikkeld zijn om een Kansrijke Start voor ieder kind te vergroten. Gebruik ze om je te laten inspireren of ga er direct mee aan de slag in jouw praktijk of lokale coalitie. 

Inspirerende interviews 

Om jullie te inspireren en om van elkaar te leren, publiceren we de komende tijd een reeks interviews met betrokkenen van Kansrijke Start. Verloskundigen vertellen over hoe zij Kansrijke Start in hun gemeente hebben vormgegeven, waar ze tegenaan liepen en welke resultaten ze zien. Hou de website en nieuwsbrief dus in de gaten! 

Binnenkort komt er ook meer informatie over het prenataal huisbezoek.