Nieuwsbericht

26 juni 2023

De KNOV heeft op 26 juni de factsheet Vitamine B12 en zwangerschap gepubliceerd. In de nieuwe factsheet wordt onder andere informatie gegeven over waar vitamine B12 belangrijk voor is en wat de mogelijke oorzaken, risicogroepen en gevolgen van een vitamine B12 deficiëntie zijn.

Vitamine B12 is, naast vele andere vitaminen, een belangrijke bouwsteen in de foetale ontwikkeling en de maternale gezondheid. Een vitamine B12-deficiëntie in de zwangerschap komt nauwelijks voor. Echter, het aantal zwangeren in de risicogroepen voor een vitamine B12-deficiëntie neemt over de jaren steeds verder toe. Tot deze risicogroepen horen bijvoorbeeld zwangeren met een vegetarisch of veganistisch voedingspatroon, een maagaandoening, hyperemisis gravidatum, een bariatrische operatie hebben ondergaan of het langdurig gebruik van bepaalde medicatie.

De factsheet dient ter ondersteuning van de ontwikkeling van zorgpaden en voor de onderbouwing van regionale protocollen binnen de VSV's. Het is een feitelijke weergave van meest recente (inter)nationale (wetenschappelijke) literatuur. Er wordt geen standpunt ingenomen en geen aanbevelingen gedaan. Een interdisciplinaire werkgroep heeft hard aan de ontwikkeling van deze factsheet gewerkt en zijn veel experts geraadpleegd voor de meest accurate informatie, zoals een klinisch chemicus en obstetrisch anesthesioloog. Hartelijk dank allemaal!

Vragen over deze factsheet? Neem dan contact op met projectleider Else Vooijs, evooijs@knov.nl 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden vanuit ZonMw.