Nieuwsbericht

09 juni 2022

Op dit moment zijn er circa 60.000 Oekraïense vluchtelingen in ons land en dit aantal kan de komende tijd verder oplopen. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee, ook op het gebied van de gezondheidszorg. Om de toegang tot de medische zorg en langdurige zorg met verblijf goed te organiseren is besloten dat de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie van de toegang van zorg, overeenkomstig aan de verantwoordelijkheid voor asielzoekers. Net als bij de opvang van asielzoekers zal een aparte uitvoeringsorganisatie, de Nationale Opvang Ontheemden (NOO), de uitvoering gaan verzorgen.

Wat staat er te gebeuren:

  • Kosten van medische zorg (en mogelijk langdurige zorg met verblijf) komen naar verwachting per 1 juli ten laste van de nieuwe regeling voor Oekraïners, de Regeling Medische zorg Oekraïners (RMO). Deze regeling wordt een kopie van de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA).
  • Deze nieuwe regeling gaat uit van hetzelfde declaratiesysteem en zorgpakket als de RMA. Het zorgpakket is ruimer dan wordt vergoed op basis van de subsidieregeling. Bijvoorbeeld de vergoeding van mondzorg bij acute pijnklachten (€ 250), anticonceptie, abortuszorg en bepaalde geneesmiddelen.
  • Medisch zorg uit het basispakket aan Oekraïense ontheemden wordt nu nog tijdelijk vergoed via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV). De subsidieregeling wordt zo spoedig mogelijk gedigitaliseerd en, indien mogelijk, aangesloten op het declaratiesysteem van zorgaanbieders. Ook zal de meldplicht met terugwerkende kracht worden opgeschort.
  • De subsidieregeling blijft beschikbaar voor ontheemden zonder bsn en/of geldig identiteitsbewijs. In hoeverre eerdere gemaakte zorgkosten die niet vergoed worden onder de SOV met terugwerkende kracht (deels) kunnen worden gedeclareerd wordt momenteel bekeken. Hierover is de KNOV in gesprek met VWS.
  • Naar verwachting komt de tolkenvoorziening per 1 juli gratis beschikbaar.

*De mogelijkheid bestaat dat het declaratiesysteem voor de RMO nog niet operationeel is per 1 juli en dat declaraties dus later nog moeten worden gedaan.