Nieuwsbericht

09 mei 2024

Veel verloskundige praktijken kiezen voor samenwerking boven concurrentie. Dat maakt hen een sterke, betrouwbare en gelijkwaardige partner voor bijvoorbeeld het ziekenhuis en de kraamzorg. Ook kunnen ze samen de kwaliteit van zorg verbeteren, samen innoveren en verloskundigen ontlasten op bedrijfsvoering.


Samenwerken verbetert de kwaliteit

Janneke Croonen is praktijkhouder geweest en werkt sinds vier jaar als algemeen directeur van een coöperatie in Nijmegen. “Door onze samenwerking wordt de kwaliteit van zorg in onze regio beter. We bieden vanuit de coöperatie bepaalde zorg gezamenlijk aan om de kwaliteit te verhogen. Denk hierbij aan screeningsecho’s, versies, CTG en anticonceptie. Ook ondersteunen we praktijkhouders bij vraagstukken over bedrijfsvoering, waardoor er meer tijd voor de cliënt is.” 

Eén stem naar buiten

“Omdat wij veel zwangere vrouwen begeleiden, zijn we een interessante partij om mee samen te werken aan toekomstbestendige geboortezorg in de regio”, zegt Janneke. “Met elkaar zetten we in op ‘zorg dicht bij huis als het kan en in het ziekenhuis als dat nodig is’. Vanuit de coöperatie maken we daar voor onze cliënten afspraken over met onze partners en zorgverzekeraars. Met tien verloskundige praktijken verenigd in een coöperatie zijn we één sterke en betrouwbare stem naar onze netwerkpartners.” 

Leren van elkaar

“We hebben als coöperatie een goed beeld van wat er speelt in de regio en helpen de praktijken en hun cliënten bij nieuwe ontwikkelingen. Met elkaar in gesprek gaan over data kan daarbij helpen. Ook is het belangrijk om dan over de grens van de eigen praktijk of zorggroep heen te kijken. En wees niet bang om de expertise van mensen buiten de beroepsgroep in te schakelen”, stelt Janneke. 

Duurzame inzet verloskundigen – ontlasten van praktijken

“We zien dat een groep verloskundigen het zwaar heeft. Ze hebben moeite met het vinden van een goede werk/privé-balans. Door intensief samen te werken kunnen we elkaar niet alleen versterken, maar ook ontlasten. De verloskundigen binnen onze coöperatie kunnen zich richten op werkzaamheden die passen bij hun leeftijd en energieniveau. Door samen te kijken naar duurzame inzet van kennis en expertise, voorkomen we vroegtijdige uitstroom uit het vak.”

Financiële en inhoudelijke ondersteuning essentieel

“Geboortezorgpartijen hebben in het Basiskader Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) afspraken gemaakt over samenwerking", zegt KNOV-bestuurder Marieke Smith. De Raad van Volksgezondheid en Samenleving wijst in het rapport De basis op orde - Uitgangspunten voor toekomstgerichte eerstelijnszorg op het belang van een sterke eerste lijn. “Om hier goed uitvoering aan te geven, moet de eerste lijn goed georganiseerd zijn. We moeten afscheid nemen van de concurrentie en gaan samenwerken. Vanuit de KNOV ondersteunen we verloskundigen bij het opzetten van een coöperatie of zorggroep. Deze ondersteuning krijgen andere eerstelijnsorganisaties via het Integraal Zorgakkoord (IZA). De verloskundigen krijgen dit (nog) niet.”

Dit wil de KNOV bereiken 

  • Verloskundigen verenigen en verbinden in regionale organisaties
  • Financiële ondersteuning voor versterking van de eerste lijn ook beschikbaar stellen voor verloskundigen
  • Brede aandacht voor duurzame inzet van verloskundigen, mede gezien de capaciteitsproblematiek
 
Over Janneke Croonen
Regio Nijmegen
Afgestudeerd als verloskundige in 2002
Ervaring als waarnemer en praktijkhouder
Echoscopist
Directeur Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen

Vijf praktijkverhalen toegespitst op de geboortezorgagenda

Tussen de Internationale Dag van de Verloskundige (5 mei) en Moederdag (12 mei) delen we vijf praktijkverhalen, verteld door onze collega-verloskundigen. Elk verhaal is toegespitst op een van de vijf bouwstenen van de geboortezorgagenda. Na Moederdag bieden we de verhalen gebundeld aan onze netwerkpartners en de politiek aan.

Lees ook de andere praktijkverhalen:

Bekijk de gebundelde praktijkverhalen