Nieuwsbericht

06 mei 2024

Meer tijd voor zwangere vrouwen en continue begeleiding door een verloskundige leidt tot betere uitkomsten en minder interventies. Bovendien leidt dit tot lagere kosten, meer werkplezier en het behoud van verloskundigen. 


Uit een recente systematische review blijkt dat wanneer een verloskundige continuïteit van zorg verleent, de resultaten voor vrouwen en hun families verbeteren. Er is vaker een spontane vaginale bevalling en kunstverlossingen en keizersneden komen minder voor. De vliezen worden minder vaak kunstmatig gebroken en er hoeft mogelijk minder ingeknipt te worden. Dit zorgt voor een betere basis voor moeder en kind en stelt hen minder bloot aan schade veroorzaakt door onnodige interventies. Wereldwijd wordt deze beweging van continue begeleiding ‘Midwifery led care’ genoemd.

Vertrouwensband opbouwen

Het staat als een paal boven water dat meer tijd voor de zwangere vrouw leidt tot betere uitkomsten, minder interventies en lagere kosten. “Als caseload-verloskundige neem ik meer tijd voor consulten en de begeleiding van de zwangere vrouw”, vertelt Imke Vennema. “Op deze manier bouwen we een vertrouwensband met elkaar op en dat zorgt ervoor dat de zwangere meer zelfvertrouwen heeft. Je wilt de zwangere door de zwangerschap en het baringsproces helpen en houdt daarbij rekening met persoonlijke voorkeuren en wensen. Dat lukt minder goed als je iemand nog niet kent.”

Intensieve begeleiding is financieel niet haalbaar

“Door de tijd te nemen die nodig is, heeft de zwangere vaker een mooie bevalervaring”, gaat Imke verder. Dit sluit aan bij de aandacht voor positieve ervaringen van zwangerschap, baring en kraambed zoals beschreven in WHO Guidelines. “Bij de continue begeleiding is er minder pijnstilling nodig en voorkomen we dus onnodige medicalisering en verwijzingen. Het is ongelooflijk jammer dat je door het intensief begeleiden van een vrouw, minder zwangeren kunt aannemen. Hierdoor kom je financieel gewoon niet uit. En dat terwijl recent onderzoek laat zien dat het de zorg juist kosten bespaart.”

Breng aantal zorgeenheden omlaag

“Meer tijd voor de zwangere bij de verloskundige en continuïteit van zorg, daar pleiten wij voor”, zegt ook KNOV-bestuurslid Alieke de Roon-Immerzeel. “Dat kan door het aantal zorgeenheden voor verloskundigen te verlagen en het aantal opleidingsplekken te verhogen. In een internationaal onderzoek onder zestien landen naar het gemiddeld aantal zorgeenheden per verloskundige scoort Nederland slechts de dertiende plek met ongeveer 25 verloskundigen per 1.000 levend geboren kinderen. De verloskundigen in landen van de top 3 (IJsland, Noorwegen en Nieuw-Zeeland) kunnen ongeveer twee keer zo veel tijd besteden per zwangere. Een groot verschil dat vraagt om bezinning over hoe we continuïteit van zorgverlener in Nederland gaan implementeren.”

Meer werkplezier leidt tot behoud van verloskundigen

Juist in tijden van schaarste is dit dé manier om in te zetten op passende geboortezorg. We laten nu belangrijke gezondheidswinst liggen en houden de kosten van de geboortezorg onnodig hoog. Bovendien horen we van onze achterban dat verloskundigen meer werkplezier ervaren als ze meer tijd besteden aan de zwangere vrouw. En dat leidt tot duurzame inzetbaarheid van verloskundigen.

Dit wil de KNOV bereiken

•    Structureel meer tijd voor begeleiding door verloskundigen
•    Implementatie van continuïteit van zorgverlener
•    Aantal zorgeenheden per verloskundige normpraktijk in de eerste lijn verlagen
•    Aanzienlijke werkdrukverlaging in het ziekenhuis voor klinisch verloskundigen

 
Over Imke Vennema 
Werkzaam in regio Leiden
Afgestudeerd als verloskundige in 2018
Ervaring in grote en kleine praktijken
Caseload-verloskundige bij Verloskundige Imke
Foto gemaakt door Hello Baby Geboortefotografie

Vijf praktijkverhalen toegespitst op de geboortezorgagenda

Tussen de Internationale Dag van de Verloskundige (5 mei) en Moederdag (12 mei) delen we vijf praktijkverhalen, verteld door onze collega-verloskundigen. Elk verhaal is toegespitst op een van de vijf bouwstenen van de geboortezorgagenda. Na Moederdag bieden we de verhalen gebundeld aan onze netwerkpartners en de politiek aan.

Lees ook de andere praktijkverhalen:

Bekijk de gebundelde praktijkverhalen