Nieuwsbericht

10 mei 2024

Passende geboortezorg is waardegedreven, komt met de zwangere vrouw tot stand en vindt plaats op de juiste plek. Deze waardegedreven zorg betekent de hoogst mogelijke waarde voor de cliënt tegen de laagst mogelijke kosten. Dit zorgt voor de borging van de kwaliteit van de zorg en tegelijkertijd voor de doelmatigheid ervan.


In de ontwikkeling naar waardegedreven werken is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de zorg en de kosten daarvan. Hiertoe maken verloskundigen gebruik van meerdere bronnen, zoals digitale data, resultaten uit cliëntenenquêtes en uitkomsten uit gesprekken met een focusgroep. Ze zetten deze verschillende manieren in om de waarde van geleverde zorg te meten en te evalueren om te zien wat er goed gaat en wat beter kan.

Betrouwbare data onmisbaar

“Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg en onze meerwaarde voor de zwangere vrouw, is betrouwbare informatie onmisbaar”, legt verloskundige en zorggroep-voorzitter Lieneke van den Brink uit. “Binnen onze zorggroep willen we graag innoveren en verbeteren. We merken dat het verzamelen en interpreteren van data best lastig is, daarom zijn we op zoek naar een kwaliteitsmedewerker die ons gaat helpen. We hebben hier onlangs subsidie voor aangevraagd bij de preferente zorgverzekeraars in onze regio.” 

“Het is belangrijk om data en informatie te kunnen duiden vanuit ons eigen gezondheidsbevorderende perspectief”, vult KNOV-bestuurder Alieke de Roon-Immerzeel aan. “Het is tijd voor échte waardegedreven zorg. Regionaal zouden verloskundige organisaties hierin inhoudelijk en financieel ondersteund moeten worden.”

Meerwaarde aantonen

“Doorontwikkelen begint bij inzicht en weten waar we als zorggroep goed in zijn en waar we iets te verbeteren hebben”, gaat Lieneke verder. “Het is best spannend om met onze zestien praktijken openlijk data te delen. We hopen dat een onafhankelijke kwaliteitsmedewerker, als relatieve buitenstaander met andere know how, dit makkelijker maakt.

Daarna kunnen we ook kijken naar de samenwerking met onze ketenpartners. We hebben al een regionale werkgroep kwaliteit samen met de tweede lijn. Er ligt nu een plan om te kijken naar de verwijsprocedure in één van de ziekenhuizen, in de praktijk loopt dit gestaag. Hierbij is een kwaliteitsmedewerker van het ziekenhuis betrokken. Het gaat over veel schijven en we hebben veel contactmomenten. Door het gebrek aan capaciteit is het lastig om tot concrete doelen te komen, maar we zetten kleine stapjes in de goede richting.” 

Ook cliëntenperspectief meten

“De meerwaarde voor zwangeren halen we niet alleen uit data in de dossiers. We meten en evalueren ook Patient Reported Experience Measurement (PREMs). Iedereen scoort een 9 of hoger. Dat lijkt heel mooi, maar wat levert dat nu op?”, vraagt Lieneke zich af. “Om het cliëntenperspectief op een andere manier te meten, zetten we de cliëntenraad uit de regio en focusgroepen in. Door met (aanstaande) ouders in gesprek te gaan, haal je veel bruikbare informatie op. Bijvoorbeeld voor de introductie van een andere werkwijze rond zwangeren met diabetes, waarbij we de zorg deels naar de eerste lijn hebben verplaatst. De ervaringen van cliënten bespreken we binnen een focusgroep en nemen we mee in de evaluatie.”

Alleen verzamelen wat nodig is

“Waardegedreven werken zien wij als maatschappelijke opdracht. Op die manier kunnen we in de verloskundige zorg bijdragen aan kwalitatieve en doelmatige zorg”, stelt Alieke. “Tegelijkertijd moeten we kritisch zijn op wat we verzamelen en wat de data toevoegt om de administratieve lasten te beperken.” 

Dit wil de KNOV bereiken

  • Stimuleren van denken en duiden vanuit het gezondheidsbevorderende perspectief van verloskundigen
  • Inhoudelijke en financiële ondersteuning van regionale verloskundige organisaties bij waardegedreven werken
  • Kritisch kijken naar nut en noodzaak van (landelijke) dataverzameling en indicatoren
Over Lieneke van den Brink
Regio Zuidoost Brabant
Afgestudeerd als verloskundige in 2009
Master Healthcare Policy, Innovation and Management
Ervaring als waarneemster en als praktijkeigenaar (12 jaar)
Voorzitter Zorggroep Verloskunde Zuidoost Brabant

Vijf praktijkverhalen toegespitst op de geboortezorgagenda

Tussen de Internationale Dag van de Verloskundige (5 mei) en Moederdag (12 mei) delen we vijf praktijkverhalen, verteld door onze collega-verloskundigen. Elk verhaal is toegespitst op een van de vijf bouwstenen van de geboortezorgagenda. Na Moederdag bieden we de verhalen gebundeld aan onze netwerkpartners en de politiek aan.

Lees ook de andere praktijkverhalen: