Nieuwsbericht

08 mei 2024

De afgelopen jaren zijn de administratieve lasten voor verloskundigen sterk gestegen. Onder andere door nieuwe eisen aan verantwoording, regionale overleggen en nieuwe kwaliteitsindicatoren. Daardoor is de tijd die besteed kan worden aan de zwangere vrouw in drie jaar tijd gedaald van bijna 80% naar 69%.


Iedereen is het erover eens dat het belangrijk is dat zorgverleners zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan direct cliëntencontact. Tegelijkertijd zien we dat de administratieve verplichtingen alleen maar toenemen door nieuwe wetten en regels, terwijl de capaciteitsproblemen in de geboortezorg toenemen. Dit legt een grote druk op verloskundigen. Verloskundigen zijn in vergelijking met grote(re) zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, onevenredig veel tijd, energie en geld kwijt aan verantwoordingseisen en administratie. 

Zo'n 25 tot 30% van de tijd gaat op aan administratie. “Tijd die niet besteed kan worden aan de begeleiding van de zwangere vrouw”, zegt KNOV-bestuurder Marieke Smith. “Dat betekent dat je als verloskundige tijdens een werkdag slechts vijf uur kunt doen waarvoor je bent opgeleid. In de andere drie uur leg je verantwoording af en typ je verslagen. Dat is te gek voor woorden.”

Dubbelingen en onnodige administratie

“Het probleem is de stapeling vanuit verschillende wetten, regels en departementen”, zegt verloskundige en praktijkhouder Mariëlle van Kleef. “Jaarverantwoording, dossiervoering, digitale uitwisseling, AVG, registraties en ga zo maar door. Niemand heeft overzicht over het totaal. Voor een deel hoort het vastleggen van gegevens er natuurlijk bij, dat snap ik ook. Maar het gebrek aan overzicht leidt tot dubbelingen en onnodige administratie.”

Terug naar de essentie

Daarom zet zij zich in om de administratieve last te verlichten. Ze schudt beleidsmakers wakker en maakt de urgentie duidelijk. “We moeten terug naar de essentie van ons vak: waar zijn we als verloskundigen voor opgeleid? Voor de zwangere vrouw, niet voor de administratie. Mijn grootste zorg is dat veel praktijkhouders door de administratieve lasten het vak verlaten. We hebben iedereen hard nodig. Daarom zet ik me zo passievol in voor deze zaak.”

Vrezen voor de toekomst van het vak

“De toename van administratieve lasten heeft impact op de kwaliteit en continuïteit van verloskundige zorg", zegt Marieke Smith. “We moeten weer gaan werken vanuit vertrouwen. Dat zijn we de afgelopen jaren ergens kwijtgeraakt. Het recent verschenen rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving Is dit wel verantwoord? - Hoe de zorg betekenisvol rekenschap kan afleggen in tijden van transitie geeft goede handvatten. Afname van de administratiedruk moet snel gebeuren, anders vrezen we voor de toekomst van ons vak. De zware lastendruk maakt het nu al minder aantrekkelijk.” 

Verminderen administratieve regeldruk

Onlangs is vanuit de Eerstelijnscoalitie, waarvan de KNOV deel uitmaakt, een eerste succes geboekt. Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel deel van de eerstelijns zorgaanbieders teruggebracht tot maximaal drie vragen. De Eerstelijnscoalitie noemt het een belangrijke stap in het verminderen van de administratieve regeldruk voor zorgaanbieders. “Dat andere zorgaanbieders in de eerste lijn dezelfde problematiek ervaren als verloskundigen, was een fijne (h)erkenning. Het is mooi om de handen ineen te slaan en samen op te trekken”, besluit Mariëlle.

Dit wil de KNOV bereiken

  • Het stoppen van de stapeling van administratielast 
  • Verantwoording op basis van vertrouwen in de zorgprofessional
  • Vermindering van verouderde of dubbele registraties 
  • Het vak van verloskundige meer aantrekkelijk maken
Over Mariëlle van Kleef
Regio Utrecht
Afgestudeerd als verloskundige in 2003
Praktijkhouder De Geboortezaak

Vijf praktijkverhalen toegespitst op de geboortezorgagenda

Tussen de Internationale Dag van de Verloskundige (5 mei) en Moederdag (12 mei) delen we vijf praktijkverhalen, verteld door onze collega-verloskundigen. Elk verhaal is toegespitst op een van de vijf bouwstenen van de geboortezorgagenda. Na Moederdag bieden we de verhalen gebundeld aan onze netwerkpartners en de politiek aan.

Lees ook de andere praktijkverhalen:

Bekijk de gebundelde praktijkverhalen