KNOV Winkelmandje (0) Menu

Depressiepreventie aanstaande en pas bevallen moeders

12 september 2019

In maart 2019 is het project ‘Depressiepreventie aanstaande en pas bevallen moeders’ van start gegaan.

GGD GHOR Nederland is, samen met Academische werkplaats Jeugd Twente, KNOV, NCJ en het Trimbos-instituut gestart met een landelijk project gericht op de preventie van depressie bij aanstaande en pas bevallen moeders. Dit project maakt onderdeel uit van het meerjarenplan Depressiepreventie (MJP) van het ministerie van VWS. Met het MJP wil VWS vooral dat de keten van bewustwording, signalering, bespreken, verwijzen en toeleiden naar (preventieve) interventies wordt versterkt.

Waarom?

Per jaar maken ruim 800.000 mensen een depressie door. In het MJP zijn verschillende doelgroepen als risicogroep aangewezen, zoals aanstaande en pas bevallen moeders. Jaarlijks krijgen ruim 23.000 vrouwen die zwanger zijn of pas bevallen een depressie. Deze postpartum depressie (PPD) is daarmee de meest voorkomende aandoening bij nieuwe moeders.

Doel van het project

Het doel van het project is het verbeteren van de samenwerking in de geboortezorgketen, waarbij depressieve klachten bij aankomende en pas bevallen moeders tijdig gesignaleerd worden en deze vrouwen met depressieve klachten naar de juiste behandeling of begeleiding worden toegeleid en ondersteund.

Digitale enquête

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom de kennis, vaardigheden en doorverwijsmogelijkheden van zorgverleners bij het vroegtijdig signaleren van depressieve klachten bij aanstaande en pas bevallen moeders is een digitale enquête uitgezet.
De resultaten van deze enquête zijn in een factsheet samengevat.

Opvallend is bijvoorbeeld dat 73% van de respondenten aangeeft behoefte te hebben aan bijscholing specifiek over dit onderwerp.

E-learning

De E-learning preventie postpartum is een makkelijke manier om je bij te scholen over dit onderwerp. Deze E-learning is vernieuwd. De inhoud van de e-learning is nu in een geheel nieuw systeem gezet, waardoor het volgen van de cursus een stuk gebruiksvriendelijker en leuker is geworden. De e-learning is geaccrediteerd voor 3 accreditatiepunten en te vinden in de scholingsagenda van het kwaliteitsregister voor verloskundigen.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur