Commissie Catharina Schrader

Het doel van de Commissie Catharina Schrader is het instandhouden, actualiseren, beschermen en toegankelijk maken en houden van het erfgoed van de Nederlandse verloskunde.De collectie herbergt onder meer audio- en video-opnamen, documenten en klassieke instrumenten en is een hommage aan allen, die door de eeuwen heen betrokken waren bij de vaderlandse verloskunde. Als vroedvrouw, als medicus, als wetenschapper of nog anders. O.a. een groot deel van de nalatenschap van prof. Kloosterman (1915-2004) maakt onderdeel uit van de collectie.

Prof. Kloosterman
 

De verzameling is gevestigd in het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland in Urk en staat open voor onderzoekers en belangstellenden. In het reglement lees je meer over de activiteiten van de commissie.

De Commissie is de opvolger van de Catharina Schrader Stichting die eind 2020 werd opgeheven. Zowel de stichting als de commissie ontlenen hun naam aan Catharina Geertruida Schrader, die van 1693 tot 1745 als vroedvrouw werkzaam was in Dokkum en omgeving en wordt gezien als één van de grondleggers van de verloskunde. In haar dagboek, het ‘Memory boeck van de vrouwens’, deed ze gedetailleerd verslag van haar werk. Catharina Schrader geldt door haar toewijding en de kwaliteit van haar werk als een voorbeeld voor verloskundigen.

Gezocht: vrijwilligers

Trekkers van de commissie Catharina Schrader zijn Lidewijde Jongmans en Monica Bekker, beiden (voormalig) verloskundigen. Zij hebben graag een klein team van vrijwilligers om zich heen, die af en toe kunnen meehelpen.. Dus wie het vak en het verleden een warm hart toedraagt én wil helpen (met bijvoorbeeld archiveren, organiseren, publiciteit of administratie) is meer dan welkom.

Wil je meer weten of je als vrijwilliger aanmelden? Neem contact op met ccs@knov.nl.
Lees ook: Schatbewaarder van de verloskundige