Collectie erfgoed verloskunde

Het unieke erfgoed van de verloskunde is ondergebracht in het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland in Urk. De collectie omvat boeken en documenten, audio- en video-opnamen en klassieke instrumenten die in de verloskunde werden gebruikt.

Bibliotheek met leerboeken en tijdschriften

Het ‘Memory boeck van de vrouwens’, het dagboek van Catharina Schrader is historisch heel waardevol. Dat geldt ook voor twee gedrukte instructies voor stadsvroedvrouwen uit 1765 (Deventer) en 1768 (Utrecht) en het ‘Tractaat van de siektens der swangere vrouwen’ door François Mauriceau uit 1759.

De collectie herbergt wetenschappelijke documenten zoals Leerboeken Verloskunde, een verloskundige bibliografie, notulen van de Vroedvrouwbond, promotie-onderzoeken en afstudeerscripties. Het Maandblad voor Practische Verloskunde (later Tijdschrift De Verloskundige) is aanwezig vanaf de eerste editie in 1897. Ook de nalatenschap (1946 tot 1982 van de prominente wetenschapper prof. Gerrit-Jan Kloosterman is te bekijken. De verzameling bevat zo’n 200 voordrachten en artikelen, maar ook kranteninterviews met deze hoogleraar.

Het museum met instrumentarium en oude films

Dankzij giften en nalatenschappen bezit de KNOV ook een bijzondere collectie verloskundige voorwerpen. Voorbeelden zijn de monorale stethoscoop van Pinard (‘de toeter’) en verlostassen met daarin sigarendoosjes of ouderwetse metalen dozen. Hierin werd allerhande instrumentarium opgeborgen, zoals de bekkenpasser. 
Voorlichtingsfilms en geluidsopnamen van thuisbevallingen geven een beeld van het baren in vroeger jaren. Een deel van de opnamen is gedigitaliseerd.

Wil je meer weten over de collectie? Neem dan contact op met ccs@knov.nl.

Heb je ook belangstelling voor de collectie van andere beroepsgroepen zoals de kindergeneeskunde of verpleegkunde neem dan een kijkje op de website van Trefpunt Medische geschiedenis in Nederland

Voorbeelden van instructieboeken

 

Overzicht collectie