VOZ

In het VOZ (Verloskundig Overleg Zorgverzekeraars) vindt de bespreking met de verloskundigen (afvaardiging uit het I-VOZ) en verzekeraars (veelal beleidsadviseurs en zorginkopers) plaats. Hier wordt input gegeven op bijvoorbeeld inkoopbeleid en contracten, wanneer de verzekeraar daarvoor open staat. Daarnaast worden knelpunten besproken zoals de H3-regeling en CTG bij nieuwe aanbieders. Aanvullend vindt er regelmatig een bestuurlijk overleg plaats met de directie van de verzekeraars, de directeur KNOV en de senior programmamanager (SPM) Bekostiging & contractering.