Preconceptiezorg

De KNOV committeert zich aan het onderwerp preconceptionele gezondheid en heeft daarom de pledge Preconceptionele gezondheid ondertekend. De KNOV onderstreept het belang van een goede voorbereiding op het zwanger worden en het in optimale gezondheid aangaan van een zwangerschap. Door kennisachterstand, onwetendheid of een minder optimale context, gaat niet iedereen even goed voorbereid een zwangerschap in. De verloskundige kan bij uitstek een rol spelen in het voorlichten van vrouwen en hun partner met een kinderwens.

Het bereiken van vrouwen en hun partners is moeilijk, terwijl juist in deze fase de eerste winst behaald kan worden. “Gezond zwanger worden” is de eerste stap naar een gezond kind. Een goede voorlichting hierover zorgt ervoor dat de vrouw en haar partner beter voorgelicht zijn en beseffen dat zowel bij de aanleg, als in de eerste weken waarin zij nog niet weten dat ze zwanger zijn, hun leefstijl het verschil kan maken.

Wat doet de KNOV al op dit gebied:

  • Het project Vroegsignalering Leefstijl en Zwangerschap, waarin we toolboxen ontwikkelen met handvatten voor de verloskundige om leefstijl bespreekbaar te maken en hen te voorzien van informatiemiddelen en trainingen. Hierin nemen we ook het vormgeven van preventiecounseling in de preconceptiefase mee. We zoeken naar de juiste voorwaarden om het preconceptieconsult beter op de kaart te kunnen zetten; momenteel mogen we dit bijvoorbeeld niet actief aanbieden.
  • Het project Positieve Gezondheid, waarin we 400 verloskundigen trainen in het werken volgens het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. 
  • We nemen deel aan Rookvrije start, nemen deel aan het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcohol, en binnen de werkgroep Zwangeren van dit samenwerkingsverband streven we naar een multidisciplinaire aanpak, zodat de boodschap en informatie over leefstijl en begeleiding van de zwangere en bijna-zwangere op een éénduidige wijze wordt vormgegeven.
  • En in de eerste vier maanden van dit jaar hebben we de “nulnorm” voor alcohol, tijdens de zwangerschap én tijdens de preconceptiefase, centraal gezet en hier via diverse kanalen aandacht aan besteed.