Nieuwsbericht

09 juni 2020

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens wordt deels van kracht vanaf 1 juli 2020 als onderdeel van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

De artikelen 15d en 15e van de wabvpz zullen vanaf 1 juli 2020 van kracht zijn. Dit zal in het kort inhouden dat de cliënt recht heeft op:

  • Het (kosteloos) krijgen van een elektronisch afschrift van eigen medisch dossier.
  • Het (kosteloos) elektronisch inzage krijgen in eigen medisch dossier
  • Tevens krijgt de cliënt op verzoek een elektronisch overzicht wie bepaalde informatie in een elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum en wie informatie heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum.

Meer informatie

Meer informatie kunt u lezen in de factsheet uitgegeven door het ministerie van VWS. Artikel 15a, lid 2 en artikel 15c, over gespecificeerde toestemming, gaan nog niet in werking per 1 juli 2020.

Op dit moment hebben wij nog niet alle antwoorden op vragen over de praktische invulling van deze wetten. Zodra daar meer informatie over is zullen wij hierover corresponderen.