Nieuwsbericht

18 februari 2020

De abortushulpverlening in Nederland is gereguleerd door de Wet Afbreking Zwangerschap (Wafz) die in 1984 van kracht werd. Jaarlijks brengt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verslag uit over de zwangerschapsafbrekingen (tot 24 weken) die in het voorafgaande jaar werden
verricht. De jaarrapportage 2018 is inmiddels gepubliceerd.

De basis voor de jaarrapporten zijn de gegevens die abortusklinieken en ziekenhuizen aanleveren over de zwangerschapsafbrekingen in hun instelling. De wettelijke verplichting om (ieder kwartaal) deze gegevens aan de inspectie aan te leveren geldt voor alle instellingen die een vergunning in het kader van de Wafz hebben. De respons is 100 procent.

Verwijzing

Vrouwen kunnen met hun abortusverzoek rechtstreeks naar een abortuskliniek gaan of zich laten verwijzen.
Tweederde van de vrouwen werd door de huisarts naar de abortuskliniek verwezen (64 procent). 13 procent werd op een andere manier verwezen. Vrouwen die in ziekenhuizen behandeld werden waren relatief vaak (22 procent) verwezen door een ‘andere verwijzer’. Deze ‘andere verwijzers’ betreffen met name verloskundige, echocentrum, klinisch geneticus, cardioloog of internist.

Jaarrapportage

De Jaarrapportage Wet Afbreking Zwangerschap 2018 is te downloaden via de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.