Nieuwsbericht

26 oktober 2022

In dit nieuwsbericht lees je meer over:

  • Het informeren van de cliënt over de werkwijze van triage
  • De voortgang van de implementatie van de NTV in Orfeus en Onatal
  • De ontwikkelingen binnen de drie verloskundige entiteiten
  • En: wat gaan we doen nu het einde in zicht is?

 

1. De cliënt informeren over de werkwijze van triage       

Om verloskundigenpraktijken na implementatie te ondersteunen bij goede informatievoorziening hebben we een infographic ontwikkeld. Zwangeren zijn onbekend met de term ‘triagewijzer’ en weten mogelijk niet hoe de urgentie van ongeplande zorg wordt bepaald. De infographic laat dit op eenvoudige wijze zien en geeft aan wat de zwangeren kunnen/mogen verwachten.

Voorkom verrassingen en informeer de zwangere over de wijze waarop jullie te werk gaan.   

 

2. De voortgang van de implementatie van de NTV in Orfeus en Onatal

In het vorige nieuwsbericht kon je al zien hoe de implementatie van de NTV in het Verloskundig Informatie Systeem (VIS) Vrumun eruitzag.

Orfeus heeft de triagewijzer inmiddels ook ingebouwd. Dat ziet er onder andere zo uit:  

Onatal verwacht in oktober de bouwfase achter de rug te hebben. Ook daar kijken we als projectgroep naar uit. Het is fijn dat dit lukt binnen de looptijd van het project.

 

3. De ontwikkelingen binnen de drie participerende verloskundige entiteiten

IGO Deventer:

Het meeste werk is verricht. Het aandachtspunt blijft ook na de implementatie om alle zorgprofessionals blijvend erbij te betrekken.

VSV@VerlosDenBosch:

De drie pilot praktijken werken nu met de Triagewijzer Verloskunde. Voor de overige praktijken treffen ze voorbereidingen om ook deel te nemen.

Coöperatie Verve Vlaardingen e.o.: 

De implementatie is een feit! Alle praktijken starten met het werken met de triagewijzer. Uiteindelijk is het grotere doel om dit in te zetten op de regionale triagepost die de komende jaren wordt ingericht binnen het verloskundig centrum.

 

4. Wat gaan we nog doen nu het einde in zicht is?

We zijn gestart met de na-meting: wat ging goed, wat kan een volgende keer beter? Deze na-meting zetten we uit onder alle leden van de verloskundige entiteiten die hebben deelgenomen aan het project. De uitkomsten verwerken we in een handreiking die beschikbaar komt voor andere verloskundige samenwerkingsverbanden, IGO’s en coöperaties. Met de handreiking kunnen ze de NTV stapsgewijs binnen de eigen regio implementeren.