Nieuwsbericht

24 juni 2022

In dit nieuwsbericht lees je meer over:

  • De voortgang van de implementatie van de NTV in Orfeus en Onatal
  • De bijdrage van de werkgroepleden aan de kennisbijeenkomst bij het Geboortezorg consortium Midden-Nederland (GCMN)
  • De ontwikkelingen bij Coöperatie Verve
  • En… wat het project onze werkgroepleden brengt!

De voortgang van de implementatie van de NTV in Orfeus en Onatal

In het vorige nieuwsbericht kon je al zien hoe de implementatie van de NTV in het Verloskundig Informatie Systeem (VIS) Vrumun eruitzag. Zowel Orfeus als Onatal (ook VIS) zijn beide op dit moment hard aan het werk om de NTV in het dossier te integreren. Het zou mooi zijn om dit binnen het dossier beschikbaar te hebben. We zijn daarom heel blij met het feit dat beide andere partijen bereid zijn om deze kwaliteitsimpuls te ondersteunen. De implementatie gaat gepaard met tussentijdse feedbackrondes van de gebruikers binnen de werkgroep.

De bijdrage van de werkgroepleden aan de kennisbijeenkomst bij het Geboortezorg consortium Midden-Nederland (GCMN)

Op 20 mei vond de (online) regiomiddag plaats van het geboortezorg consortium Midden Nederland (GCMN). Het doel van een regiomiddag is het wederzijds delen van kennis met VSV’s en de IGO over een specifiek onderwerp. Deze regiomiddag was dat de telefonische triage. 

 

Foto: Bernice (l) en Esther tijdens de online regiomiddag. 

Corlijn van Dijk, Esther Wesselink en Bernice Engeltjes hebben hier een bijdrage aan geleverd: Corlijn heeft de basisprincipes van de triagewijzer toegelicht, Esther heeft namens de IGO Geboortezorg Salland een presentatie gegeven over de ervaringen met de integrale implementatie van de telefonische triagewijzer en Bernice heeft de ervaringen van de implementaties inclusief de resultaten van de wetenschappelijke onderzoeken gepresenteerd. Daarnaast heeft ook het VSV van Tilburg een presentatie verzorgd over het werken met de triagewijzer.

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst die door het grote aantal aanwezige deelnemers gewaardeerd werd en waarin we de integrale implementatie van de NTV binnen de Geboortezorg Salland goed hebben neergezet.

Meer informatie over de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde en het verhaal van de implementatie binnen IGO Salland beluister je in de podcast: 29: Nederlandse Triagewijzer Verloskunde met Bernice Engeltjes en Esther Wesselink - Verloskundig Baken

 

De ontwikkelingen bij Coöperatie Verve

Eind juni is de eerste kartrekkers groep binnen de coöperatie Verve getraind. De bijbehorende verloskundigenpraktijken hebben allen de handreiking ‘Werkafspraken’ met elkaar doorgenomen en de Triagewijzer Verloskunde als richtlijn geaccepteerd. De live-gang is per praktijk.

Bij de Coöperatie staat naast de implementatie van de triagewijzer op korte termijn ook een fysieke verandering voor de deur: ze bekijken de mogelijkheden voor een regionaal triagecentrum. Dit valt binnen een ander KNOV-kwaliteitsproject te weten het Geboortecentrum van de toekomst.  

Foto: Corlijn (l) met de verloskundigen van coöperatie Verve met o.a. Corinne en Linda.

Wat brengt het project onze leden?

Alle leden vertellen:

Simone van der Donk, cliëntlid bij Geboorteraad Geboortezorg Salland:

Als lid van de Geboorteraad Geboortezorg Salland vind ik het super om te horen welke landelijke ontwikkelingen er in de geboortezorg plaatsvinden, hoe kennis wordt gedeeld en hoe de patiëntparticipatie daarin wordt opgenomen. Dankzij de werkgroep haal ik veel input op voor onze Geboorteraad en leer ik veel over Geboortezorg.”

Astrid van Wijk, regio VSV@Verlosdenbosch:

“Werken aan verbetering van zorg voor onze zwangeren door te streven naar uniformiteit in de manier van triëren geeft veel energie!”

Corlijn van Dijk, voorzitter werkgroep:

“Het is heel inspirerend om met en voor het veld richting te geven aan implementatie van de triagewijzer. Mooi om te zien hoe de regio’s met elkaar samenwerken.”

Sandra Ansems, regio VSV@VerlosdenBosch:

“Het landelijk oppakken van deze implementatie zorgt in mijn ogen voor een veel krachtiger team waar we ontzettend veel van elkaar (kunnen) leren!”

Linda Verboom, regio Verve e.o.:

“Geweldige kans om als assistente mee te mogen werken aan een project dat gaat zorgen voor snelle en efficiënte samenwerking tussen assistente, 1e lijns en 2e lijns zorg.”

Corinne Vermeer, regio Verve e.o.:

“De triagewijzer zorgt bij mij voor minder miscommunicatie in de zorg en geeft duidelijkheid in de grenzen.”

Esther Wesselink, regio IGO Salland Deventer:

“Plezier, uitdaging en voldoening in uitwisseling en uitbreiding van kennis en netwerk.”

Bernice Engeltjes, projectleider

“Gaaf om te ervaren dat we met elkaar beweging krijgen in de integraties van de NTV binnen de verloskundige informatiesystemen! En dat binnen de derde regio van deze best practice nu de implementatie van de NTV een feit is! De productieve slagkracht van deze vrouwen is groots #trots."