Nieuwsbericht

05 januari 2015

De factsheet Serotiniteit geeft een kort overzicht van bestaande gegevens, gebaseerd op reviews, literatuur gebruikt voor de concept-VIL en Nederlandse gegevens uit de PRN-database voor begeleiding >41 weken. De factsheet is een hulpmiddel voor gesprekken met ketenpartners.Er zijn regionaal sterke verschillen in beleid bij een zwangerschapsduur langer dan 41 weken. In sommige regio’s wordt er vanaf 41 weken overwogen om de baring in te leiden, ook bij eerstelijns zwangeren, in andere regio’s wordt bij een gezonde zwangerschap tot 42 weken afgewacht. 

Onderbouwing

Verloskundigen hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan een overzicht van beschikbare kennis om beleid ten aanzien van dit onderwerp te onderbouwen in het gesprek met cliënten en in het VSV. Deze factsheet kunt u daarvoor gebruiken.

Factsheets en time task matrices

In het kader van de integrale zorg ontwikkelt de KNOV zogenaamde factsheets en time task matrices over verschillende inhoudelijke onderwerpen. Factsheets zijn bedoeld als hulpmiddel in het gesprek met de ketenpartners. Deze leveren de onderbouwing voor de inhoud van de time task matrices waarmee u afspraken kunt maken over zorgpaden in de regio.