Nieuwsbericht

15 januari 2020

In 2017 is er onder de leden van de KNOV een behoefteonderzoek uitgezet door onderzoeksbureau Noordam & De Vries. Uit dit onderzoek bleek dat verloskundigen behoefte hebben aan het delen van best practices ontwikkeld in de geboortezorg. Rond dezelfde tijd zijn de WHO-aanbevelingen ter bevordering van een positieve bevallingservaring gepubliceerd (2018). Gebaseerd op het uitgangspunt dat (de meeste) vrouwen een fysiologische baring wensen, ongeacht de plek waar ze baren, waarbij onnodige interventies worden voorkomen. Deze aanbevelingen sluiten naadloos aan op de visie van de KNOV waarin de verloskundige als de specialist van het fysiologisch geboorteproces wordt omschreven.

Implementatie

In het project 'Best practices aan de hand van de WHO-aanbevelingen' wordt de verbinding gelegd tussen best practices uit de Nederlandse verloskundige zorg die passend zijn bij de WHO-aanbevelingen. Het afgelopen jaar is er met een multidisciplinaire hard gewerkt om twee best practices te selecteren en uit te werken. 
De eerste best practice betreft: Amniotomie in de eerste lijn bij naderende serotiniteit. In een achtergronddocument wordt alle relevante informatie en evidence uiteen gezet.
Tevens zijn er een poster en een PowerPoint presentatie beschikbaar voor de implementatie. Deze zijn te downloaden via de KNOV-pagina Serotiniteit - ondersteunende producten.

De tweede best practice betreft de badbevalling en wordt binnenkort gepubliceerd.