Richtlijn

Laatste update: 13 februari 2024
Plaatsingsdatum: 30 december 2013

In 2013 verscheen het KNOV-standpunt 'Voorlichting over pijn en pijnbehandeling tijdens de baring'. Dit standpunt geeft achtergrondinformatie over baringspijn en een overzicht van de verschillende pijnbehandelingen die mogelijk zijn tijdens de baring. Deze informatie kan de verloskundige gebruiken wanneer zij de vrouw voorbereidt op de bevalling. 

Het KNOV-standpunt 'Voorlichting over pijn en pijnbehandeling tijdens de baring' evalueert de effectiviteit van vier medicamenteuze pijnbehandelingen en zestien interventies die beogen de pijnbeleving te verminderen door het comfort van de vrouw te verhogen. Daarnaast bespreekt het standpunt de eventuele gevolgen van de behandelingen voor moeder en kind, en praktische zaken.

Medio 2024 wordt een handreiking gepubliceerd omtrent pijnstilling in de eerste lijn.

Nieuws

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma