Nieuwsbericht

26 januari 2022

De KNOV heeft de visie voor ‘De verloskundige van 2030’ beschreven. Vier elementen zijn de basis voor deze visie: 

  1. persoonlijke continue zorg door de verloskundige voor elke vrouw
  2. medische zorg, gecombineerd met sociale verloskunde
  3. actief inzetten van technologie
  4. toekomstbestendig. 

Wat betekent dit voor jou in het dagelijks werk als verloskundige? Wat is jouw behoefte en die van de cliënt? Hoe zou jij willen dat het werk van de verloskundige er in 2030 uit ziet? Jouw input wordt het uitgangspunt voor de herziening van de richtlijn prenatale begeleiding.  

Start herziening richtlijn prenatale begeleiding 

De KNOV-standaard prenatale verloskundige begeleiding (2008) is toe aan herziening. Niet alleen omdat de wetenschappelijke onderbouwing die ten grondslag ligt aan de aanbevolen zorg geüpdatet moet worden, maar ook omdat de prenatale zorg onderhevig is aan ontwikkelingen zoals technologie en innovaties, de aandacht op preconceptionele zorg, het debat rondom zorgstrategieën zoals continuïteit van (midwife-led) zorg, centering pregnancy en de ontwikkeling van monodisciplinaire zorg naar integrale geboortezorg van invloed is op de prenatale verloskundige begeleiding.   
 
Een projectteam is gestart met de voorbereidingen voor deze herziening. Omdat er veel trends en ontwikkelingen van invloed zijn op de prenatale begeleiding wordt gestart met een brede behoeftepeiling. Zowel onder verloskundigen (io) als onder cliënten gaat de projectgroep een vragenlijst uitzetten om te inventariseren welke trends en ontwikkelen verwacht worden van invloed te zijn op de verloskundige prenatale begeleiding en welke de meeste impact gaan hebben. Dit wordt het startpunt voor de herziening van de richtlijn. Dit is dus het moment om input te leveren en invloed uit te oefenen op welke onderdelen binnen de richtlijn verder uitgewerkt gaan worden!  
 
De verwachting is dat de vragenlijst eind maart beschikbaar komt om in te vullen via de website van de KNOV. De herziening wordt opgepakt met betrokken ketenpartners en cliëntvertegenwoordiging tot een multidisciplinaire richtlijn. Heb je nu al ideeën of vragen? Neem dan contact op met het projectteam via prenatalebegeleiding@knov.nl.