Nieuwsbericht

03 november 2023

Naar aanleiding van de recent verschenen multidisciplinair ontwikkelde handreiking: ondersteuning bij de transitie en reanimatie van de pasgeborene zijn de scholingseisen voor kraamverzorgende, die partusassistentie verlenen, aangescherpt met betrekking tot het reanimeren van de natte pasgeborene. Hierdoor kan de verwachting worden gewekt dat de reanimatie van een natte pasgeborene als voorbehoudenhandeling kan worden gedelegeerd aan een niet zelfstandige professional (kraamverzorgende).

Gelet op de gevolgen van het niet slagen van een reanimatie en de inhoudelijk verantwoordelijkheid én aansprakelijkheid voor de uitkomsten van de verloskundige is het niet passend om de reanimatie van de pasgeborene te delegeren. Wees hierbij als verloskundige scherp op je eigen verantwoordelijkheid.  

Vaker zijn diverse zorgverleners betrokken bij de zorgverlening aan en de behandeling van een cliënt. Dit leggen we vast in richtlijnen of handreikingen, zoals in de recent ontwikkelde multidisciplinaire handreiking: ondersteuning bij de transitie en reanimatie van de pasgeborene. Weeg in je handelen naast deze afspraken altijd jouw verantwoordelijkheid als verloskundige voor moeder en/of kind mee.  

Bevoegdheid en aansprakelijkheid ten alle tijde bij de verloskundige

In het Nederlands recht geldt als uitgangspunt dat iedereen zorg mag verlenen. Dit uitgangspunt kent uiteraard wel beperkingen, omdat bepaalde medische handelingen risicovol kunnen zijn voor de cliënt. Ondanks de uitbreiding van de scholing, wordt de kraamverzorgende niet bevoegd om de reanimatie van een natte pasgeborene zelfstandig uit te voeren. Deze bevoegdheid en aansprakelijkheid voor de uitkomst van het handelen ligt ten alle tijde bij de verloskundige.

Het risico van het niet slagen van een reanimatie is dermate ingrijpend, dat het niet passend is om het beademen van een natte pasgeborene tot een gedelegeerde handeling of een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen kraamverzorgende en verloskundige te maken. Bovendien ben je als verloskundige bij de reanimatie van de natte pasgeborene altijd zelf aanwezig. Er is geen tijdswinst of andere winst te behalen door de handeling te delegeren. Enkel een negatieve uitkomst, waar jezelf als verloskundige altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor blijft.