Nieuwsbericht

01 februari 2023

Om te blijven werken volgens de laatste stand van zaken rondom evidence of adviezen van hogere raden op te kunnen volgen, gaven wij het afgelopen jaar enkele kwaliteitsdocumenten een update. Hieronder vind je voor drie herziene documenten in het kort wat er gewijzigd is. De documenten kun je gebruiken om de wijzigingen meteen door te vertalen naar je dagelijkse praktijk als verloskundige. 

Heb je vragen over de inhoud van de documenten, stel ze dan via dit formulier. We proberen je zo snel mogelijk verder te helpen! 

Factsheet Meconiumhoudend vruchtwater 

Deze nieuwe factsheet geeft iets meer risicoprofielen weer dan de vorige versie van 2015. Zo blijkt het ook vaker geassocieerd te zijn aan vrouwen met een migratieachtergrond, aan zwangerschapshypertensie en aan een verlengde partusduur (>15h). Correcte observatie van de neonaat blijft precair, gezien het risico op het meconium aspiratie syndroom. De geldende richtlijnen zijn niet eenduidig over de duur van deze observatieperiode, zeker in het geval van dun meconium houdend vruchtwater en een pasgeboren met een goede Apgar (>8 na 5 minuten). Hier zou een verkorting in observatieperiode in de tweede lijn een aanzienlijke druk/capaciteitsverlaging kunnen bewerkstellingen. De Time to Task Matrix werd niet meer opgemaakt, deze behouden we niet in de herziening van de documenten. 

Ga naar de factsheet Meconiumhoudend vruchtwater  

Factsheet verdenking macrosomie 

We hadden heel wat verschillende documenten; een factsheet positieve discongruentie uit 2017, een Time to Task Matrix (2017) en een factsheet ‘vermoeden van macrosomie’, opgesteld in samenwerking met de verloskunde academies (2020). We hebben voor het gebruiksgemak al deze documenten herzien tot één nieuw document, voorzien van een extra literatuurstudie sinds 2020. 

Ga naar de factsheet verdenking macrosomie 

Handreiking Ondersteuning bij de transitie en reanimatie van de pasgeborene in de thuissituatie of vergelijkbare omstandigheden 

De Nederlandse Reanimatie Richtlijnen kregen een update in 2021, waardoor onze handreiking ook toe was aan een opfrissing. Wat we hier nieuw in zien is dat we nu voornamelijk de Twee Duim Omcirkel Techniek (TDOT) gaan aanbevelen (en niet meer standaard de twee-vinger techniek). We proberen ook de hiaten in het meten van saturatie bloot te leggen wanneer we eventueel zuurstof moeten toedienen. Fijn aan deze multidisciplinaire samenwerking is dat we nu samen met de academies, de KNOV en de NRR gaan kijken hoe we de hiaten voor onze specifieke eerstelijnszorg kunnen waarborgen in een eventuele volgende herziening in 2025. Hierdoor is een eventuele handreiking misschien zelfs niet meer nodig en kunnen we allemaal uit één document vertrekken. 

Ga naar de handreiking reanimatie 

Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door kwaliteitsgelden vanuit ZonMw.