Nieuwsbericht

04 januari 2024
Onderbouw je gesprek met nieuwe infographics 

Wist je dat 4% van de zwangeren precies op de uitgerekende datum bevalt? En dat van alle (eenling)geboortes 45,5% na 40 weken zwangerschap plaatsvindt? Bij een spontane start van de bevalling is dat zelfs meer dan 55%. 

In navolging van de infographic Zwanger en bevallen in Nederland heeft de KNOV drie nieuwe infographics ontwikkeld. In deze infographics geven we een informatieve weergave van de normale zwangerschapsduur, laten we zien dat een miskraam vaker voorkomt dan cliënten soms denken en geven een overzicht in de positieve rol die continue begeleiding bij de partus kan spelen in de uitkomsten. De volgende infographics zijn gepubliceerd: 

Zwangerschapsduur 
De infographic Zwangerschapsduur geeft inzicht in de zwangerschapsduur in Nederland. Je kunt deze gebruiken voor verwachtingsmanagement bij je cliënten, bij aanvang van de zwangerschap of juist richting het einde van de zwangerschap. 

Miskraam
De infographic Miskraam geeft inzicht in de prevalentie van miskramen en laat daarmee zien dat het vaker voorkomt dan men denkt. Ook laat de infographic zien wanneer er een hoger miskraamrisico is. 

Continue begeleiding 
De infographic Continue begeleiding laat zien wat de positieve effecten zijn van continue begeleiding tijdens de baring, ten opzichte van geen continue begeleiding tijdens de baring. Deze infographic kan bijvoorbeeld gebruikt worden in gesprek met stakeholders om de belangrijke rol van verloskundigen te benadrukken. 

In gesprek met ketenpartners en cliënten

Het ZonMw-project Verloskundige en cliënt: inzicht in geboortecijfers voor samen beslissen is met de publicatie van deze drie infographics afgerond. Je kunt deze infographics gebruiken in gesprek met cliënten (zwangerschapsduur en miskraam) en met ketenpartners (continue begeleiding). Met deze infographics kun je jouw verhaal op een makkelijke manier met actuele geboortecijfers onderbouwen. De infographics worden in navolging van dit ZonMw-project in een jaarlijkse cyclus meegenomen om waar nodig aan te passen naar de nieuwste jaarcijfers.  

Wil je de infographics downloaden of ben je benieuwd naar de bronnen achter de infographics? Kijk dan op de pagina Cijfers rondom zwanger en bevallen of download de infographics hieronder.   

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de kwaliteitsgelden van ZonMw